5+1 myšlenka, které mi změnily život

Home » Články » Harmonie » 5+1 myšlenka, které mi změnily život

Myšlenky a mozekJe mi 40 let a byla doba, kdy mi život plynul podle toho, co chtěli ostatní, žil jsem podle hodnot a pravidel jiných a moje úroveň sebevědomí a spokojenosti byla nízká. Svoji sebehodnotu jsem odvozoval od toho, jak mne ostatní měli rádi, a podceňoval jsem své schopnosti a hodnotu svých zkušeností.

Začalo se to měnit před osmi roky a celé to akcelerovalo v posledních čtyřech letech, kdy jsem převzal odpovědnost za vlastní život naplno do svých rukou (ve skutečnosti mozku) a můj život přestal být pouhou reakcí na podněty ostatních lidí.

 

A jakých 5 konkrétních myšlenek (principů) aktuálně považuji za ty skutečně důležité?

Tady jsou:

1. Přítomnost a budoucnost jsou důležitější než minulost.

Existuje pouze přítomnost, vše ostatní jsou jen subjektivní vzpomínky a představy, změníme-li v přítomnosti vztah k sobě, změní se i pohled na naše minulé skutky a naše budoucí vztahy a výsledky.

2. Znalost svých osobních hodnot je životní GPS systém každého člověka.

Určovat cíle a vytvářet plány bez znalosti osobních hodnot je jako vydat se na moře bez kompasu, na krátké trati je to možné, na dlouhých se snadno ztratíte.

3. Každý člověk má svobodu volby a je zodpovědný za svoji reakci na vnější podnět.

Zákon akce a reakce platí v psychologii stejně spolehlivě jako ve fyzice, vědomé rozhodování je klíčem k získání nadhledu a vyrovnanosti, znalost základních povahových profilů zvyšuje míru tolerance a  vzájemného pochopení.

4. Klíčem k lepším výsledkům i vztahům je schopnost zaměřovat svoji pozornost na důležité věci namísto těch naléhavých.

Uplatňování Parretova pravidla 20/80 v kombinaci se stanovením denních priorit dokáže změnit sny v realitu. Platí totiž, že 20% našich aktivit rozhoduje o 80% našich výsledků, stačí si je uvědomit a začít jim věnovat pozornost a život se stane snažším.

5. Nalezení řešení situace je možné i bez znalosti příčiny současného stavu.

Řešení je důležitější než příčina nastalé situace. Nalezení řešení je v disociovaném (odsobněném popisu situace z nadhledu) stavu 100x snažší než v asociovaném (popisovaném ze subjektivního úhlu pohledu).

+1. Sebeuvědomění a sebepoznání jsou klíčem k dlouhodobé vyrovnanosti,  úspěchu i spokojenosti. 

Naše smysly přenášejí vnější skutečnost do našeho mozku podobně jako webkamera přenáší obraz do počítače, o výsledném obrazu a zvuku však rozhoduje nastavení v počítači. Teprve když objevíme ovládací panel s nastavením, jsme schopni změnit parametry jako jsou rozlišení obrazu a hlasitost.

V okamžiku, kdy si uvědomíte, že o vašem životě rozhoduje jen a jen váš mozek a to jak prostřednictvím smyslů, tak interpretací smysly získaných údajů, teprve tehdy jste schopni si naplno uvědomit svoji vlastní sílu a získat odvahu akceptovat ji a převzít 100% odpovědnosti za vlastní život.

Aktuální nastavení našich smyslových center rozhoduje o vnímání reality více než je většina lidí ochotna si připustit. Ovlivňuje totiž přímo naše rozhodování a bez znalosti současného nastavení je složitější si uvědomit, které své mozkové smyslové centrum při rozhodování upřednostňujeme a které naopak opomíjíme.

Systém je totiž vyladěn na optimum, jsme-li schopni využít při rozhodování všechna mozková smyslová centra. V okamžiku, kdy jsem získal do ruky nástroj v podobě NLP testu smyslových center, uvědomil jsem si mnoho souvislostí.

Aktuálně jednám se společností Moody, která zastupuje amerického autora knihy Pět jazyků lásky Gary Chapmana, o poskytnutí práv k jeho testu, abych mohl realizovat výzkumnou studii zkoumající souvislosti mezi nastavením smyslových mozkových center a zjištěními pana Chapmana o porozumění mezi lidmi.

Máte-li někdo z vás přímý kontakt na pana Chapmana, kontaktujte mne prosím.

Děkuji a přeji Vám, aby byl pro vás tento článek přínosem na vaší cestě vlastního sebeuvědomění.
Jan Čepelka
kouč a NLP praktik