Citáty o cílech, motivaci a životě

Home » Citáty o cílech, motivaci a životě

Úspěchu dosáhne člověk jen do takové míry, do jaké obětuje své zmatené zvířecí myšlenky a do jaké soustředí svou mysl na rozvoj svých plánů a posílení svých rozhodnutí a sebejistoty.

Opatrujte své vize, pečujte o své ideály. Toužit znamená získat, usilovat znamená docílit.

Dokud veškerá vaše každodenní činnost nezačne reflektovat vaše nejhlubší osobní hodnoty, nedospějete ke vnitřnímu míru.

Člověk by si měl ve svém srdci vytvořit pravý záměr a uskutečnit ho.

Vše čeho člověk dosáhne, a vše čeho nedosáhne, je přímým výsledkem jeho vlastních myšlenek. Jak smýšlí takovým je, jak bude myslet, takovým bude.

Jak vidíme sebe, tak vidíme druhé, a také jak vidíme sebe, tak vidí druzí nás.

Jakmile zaznamenáte své sny a cíle na papír, rozpoutáte tím proces, ze kterého jako jiná osobnost.

Veškeré úspěchy, jak v obchodním, intelektuálním nebo duchovním světě, jsou výsledkem přesně nasměrované myšlenky.

Dokud veškerá vaše každodenní činnost nezačne reflektovat vaše nejhlubší osobní hodnoty, nedospějete ke vnitřnímu míru.

Smích je vnějším vyjádřením nadšení. Nadšení je palivo pohánějící svět.

» zobrazit další citáty