Co to je NLP? K čemu je NLP?

Home » Články » Návody a postupy » Co to je NLP? K čemu je NLP?

Zamýšlím se, jak představit laicky srozumitelně o čem všem je NLP a jak je použitelné v běžném životě každého z nás. Na Wikipedii se o NLP dočtete, že se jedná o psychoterapeutickou metodu vyvinutou matematikem a programátorem Richardem Bandlerem a lingvistou Johnem Grinderem.

 Popravdě tahle definice není příliš sexy, aby se člověk chtěl o NLP dozvědět něco více. Jak váš úsudek ovlivní, když si přečtete větu:

Pomocí NLP technik je možné ovlivnit ukládání informací v lidském mozku.

Pokud ani tahle věta nezvýšila vaši chuť číst tento článek dál, tak prostě:

Dál nečtěte! Nevěnujte pozornost něčemu, co je schopné zlešit vaše komunikační dovednosti, paměť, lépe pochopit sami sebe a naučit vás ovládat vlastní emoce.

 

A co teď?

Vzrostla vaše motivace si článek přečíst?

Pokud NE, tak informace v tomto článku, pravděpodobně nejsou skutečně určeny pro vás.
Pokud ANO, pohodlně se posaďte, uvolněte se a nasměrujte svou pozornost na následující řádky.

 

Na začátek budé dobré říci, jaký je význam třípísmenné zkratky, ze které se název NLP skládá:

N…….neuro…….neurony……..mozkové buňky
L……..linguistic…..lingvistické…….slovní
P……..programming……programování……formování

Takže hezky česky volně přeloženo, se jedná o formování a ovlivňování mozku pomocí slov.

NLP představuje techniky a postupy, které byly získané sledováním a následným modelováním chování úspěšných lidí.

Slovo modelování je zde použito ve smyslu zjednodušení a napodobení toho významného. Vytvoření modelu chování, odhalení principů a vzorců jednání, která vedou k žádoucímu výsledku.

Zatímco medicínské obory psychiatrie a psychologie se při svém vzniku soustředili na zjistění příčin poruch, jejich popis a hledání jejich řešení, NLP se už od svého vzniku v 70. letech 20. století vydalo cestou odhalování příčin, co konkrétně je v životě úspěšného jedince příčinou jeho úspěchu.

Byli tak odpozorovány, analyzovány a popsány principy, které spolu s již známými psychologickými postupy vytvořili základ současných technik NLP. Díky moderním technologím jako jsou CT (počítačová tomografie) nebo magnetická rezonance je dnes možné sledovat, jaká centra mozku se aktivně podílejí na vzniku emocí, ukládání informací do paměti, vytváření představ nebo naslouchání zvuků.

To vše umožnilo namodelování chování a vytvoření postupů, které jsou schopné ovlivnit to, jak jsou informace v našem mozku uloženy a jak je možné ovlivňovat jejich vzájemné provázání.

6 základních mozkových center

Jedním ze základních pilířů NLP modelování jsou znalosti spojené se způsobem ukládáním informací v mozku. Bylo popsáno celkem 6 center mozku, které souvisejí s našimi smysly. Navíc bylo zjištěno, že aktivita těchto jednotlivých center má souvislost s nevědomými pohyby očí, ke kterým dochází, když člověk o něčem přemýšlí.

O jaká centra se jedná?

 Centrum vizuální kreativity
- je odpovědné za vytváření našich obrazových představ

Centrum obrazové paměti
- vyhledává obrazové informace v naší paměti a předkládá je našemu vědomí jako obrazové představy

Centrum vytváření zvuků
- je odpovědné za vytváření zvuku v našich myšlenkách

Centrum zvukové paměti
- vyhledává zvukové informace v naší paměti a předkládá je vědomí jako zvukové představy

Centrum pocitů, chutě, čichu a emocí
- vše co souvisí s uložením informací o pocitech a emocích

Centrum vnitřního hlasu
- uvědomujete si, že někdy se uvnitř vás odehrává dialog, kdy mluvíte sami se sebou? Každý člověk má v mozku centrum, kde tento „druhý“ vnitřní hlas vzniká.

 

K čemu je užitečné mít tyto  znalosti?

 

Každý z nás upřednostňuje a podvědomě využívá některá ze svých šesti mozkových center více a některá méně. S tím jaká centra v mozku máme více vytrénovaná také souvisí skladba našich přirozených talentů. Lidé mají úrovně využití jednotlivých center rozdílné. Navíc v různých situacích (např. při rozhodování) využívají lidé svá mozková centra v různých pořadích.

To co často rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu, je fakt, že ignorujeme nebo nepracujeme z informacemi z daného centra při svém rozhodování. Nejlepších výsledků totiž dlouhodobě dosahují lidé, kteří při svém rozhodování zapojí informace všech šesti center.

Test toho, jak vnější informace zpracovává konkrétně právě váš mozek, naleznete ke stažení na stránce:

http://www.cilevedome.cz/downloads/test-osobnich-reprezentacnich-systemu-dle-nlp-pdf/

Pro registrované uživatele Cílevědomě.cz je též k dispozici článek popisující jednotlivé profily osob, dle jejich upřednostňovaného reprezentačního systému.

 

Tolik velmi stručné představení toho, co to je NLP. To co jsem vám zatím popsal představuje přibližně promile celého neustále rostoucího záběru znalostí oblasti NLP.

Cílem tohoto článku však je vzbudit zájem o tuto oblast, nikoli detailně představit všechny oblasti NLP.

Na závěr doplním už jen to, že ačkoli na začátku bylo cílem zakladatelů NLP především popsat a namodelovat chování úspěšných jedinců, dnes se NLP úspěšně používá též k řešení různých forem strachu, odstraňování bloků nebo dokonce k řešení fóbií.

 

Jan Čepelka
kouč a NLP praktik
www.osobnikouc.cz