Co je základem úspěchu?

Home » Články » Návody a postupy » Co je základem úspěchu?

Prvním krokem na cestě k úspěchu je podle mého názoru uvědomit si, kdy je člověk ovládán mozkovým programem oběti a tento program, převzatý vzorec chování, ze svého života vědomě vyloučit.

Co je program oběti?

Výsledkem tzv. programu oběti je naše chování, kdy namísto hledání řešení dané situace, hledáme výmluvy a obhajobu toho, proč něco nejde, není možné udělat nebo proč pro něco podle našeho názoru neexistuje řešení. Můj přítel Jan Řehák tento stav vtipně označuje slovem „nejdeismus“.

Tento stav přemýšlení, kdy svoji energii a mozkovou kapacitu využíváme neefektivně na hledání důvodů, proč něco nedělat namísto hledání a navrhování řešení, je plýtváním vlastním potenciálem.

Jedná se o převzatý naučený vzorec jednání, způsobující stagnaci, chování, které nám v dětství nebylo přirozené. Jako děti jsme nepřestali zkoušet se převalit, postavit se nebo udělat první vlastní kroky. Nefiltrovali jsme své odhodlání skrze přesvědčení, že něco nedokážeme udělat. Prostě jsme se o to pokoušeli tak dlouho až jsme objevili způsob, kombinaci pohybů, která vedla k naplnění našeho záměru.

Postupně nám ostatní (rodiče, sourozenci, kamarádi, učitelé) v dobré víře vysvětlili, že se nemáme o vše pokoušet, že některá naše snaha je podle jejich názoru zbytečná.

A my jsme jim uvěřili a začali jsme naši snahu a myšlenky na řešení a neomezené pokusy filtrovat skrze cizí přesvědčení. Postupně tak zmizelo naše zaměření na to, jak to ti velcí dělají, že dokáží to, co my ještě ne. Začali jsme omezovat energii vkládanou do pokusů a postupně jsme přestali zkoušet a nahradili jsme své zaměření, směřování své pozornosti, z pokusů JAK to udělat, na to PROČ to nedělat.

Není špatně věnovat se ve svých myšlenkách i tomu proč něco nedělat. Jen je třeba obrátit pořadí a poměr energie (pozornosti) investované do hledání PROČ NE ve prospěch JAK.

Stejně tak jako jsme to dělali jako batole, je důležité nejprve se zaměřit na to, čeho chceme docílit.

Mít jasno v tom CO chceme!

Následně investovat své úsilí do hledání řešení dané situace, hledání JAK a teprve, když nějaké řešení byť třeba na první pohled nesmyslné nalezneme, podrobit toto řešení analýze PROČ NE, z jakého důvodu toto řešení není ideální.

Tento způsob přemýšlení, kdy 80% přemýšlení zaměřujeme na řešení a jen 20% na analýzu, významně zvyšuje pravděpodobnost, že jsme schopni postupem času řešení dané situace nalézt. Stejně jako jsme se dobrali k řešení jak se převalit, postavit nebo začít chodit.

Při tomto způsobu přemýšlení se pohybujeme po vzestupné spirále, kdy každé odmítnuté řešení nás přibližuje k ideálnímu řešení dané situace.

Velmi přesně to vyjádřil americký herec Will Smith, když konstatoval, že „Směr je důležitější než rychlost.“ A o to tady přesně jde. Hledáme-li 80% času řešení a 20 procent času investujeme do posouzení vhodnosti, pohybujeme se ve směru cíle.

Je to způsobeno tím, že myšlenky na řešení, které ještě není ideální nám v mozku evokují další nová řešení situace. Za předchozí myšlenkou automaticky následuje další myšlenka, která má vazbu na tu předchozí a udržujeme-li tok našich myšlenek zaměřený na cíl, jsou i nové myšlenky ve směru cíle.

Heuréka! Jak je to prosté!

A přesto to valná většina lidí nedělá a směřují svou pozornost na překážky, tj. směrem od cíle.

Vraťme se nyní společně zpět k názvu tohoto článku:

Co je základem úspěchu?

Nevím, co vy považujete za základ úspěchu. Můj úspěch v životě však akcelerovaly myšlenky, které úzce souvisejí s myšlenkami předchozích řádků. Důležité pro mne bylo právě uvědomění, na co mám soustředit své myšlenky a jak rozdělit svou pozornost mezi hledání řešení a kritiku nalezených způsobů řešení.

Prvním krokem ve směru úspěchu je si uvědomit, že hledám-li výmluvy, proč něco neudělat, nepohybuji se ve směru svého cíle, své vize spokojeného života. V lepším případě jen stojím na místě a v danou chvíli přešlapuji. A i to se někdy stává a je to v pořádku, jen je důležité být si toho vědom. Být si po většinu času vědomý toho, v jaké situaci se vzhledem ke svému cíli aktuálně nacházím.

Znát odpovědi na následující otázky:

Pohybuji se ve směru cíle, stojím nebo se od cíle vzdaluji?
Nakolik mne ovlivňují cizí přesvědčení?
Kam směřuji svou pozornost?
Směřuji ji především na nalezení řešení nebo se zaměřuji více na překážky?

Tvořím hledáním řešení svůj život nebo jsem zaměřením na překážky a strach natolik ovládán, že se chovám jako oběť a příčinu tohoto stavu ospravedlňuji před sebou samým nepříznivými životními okolnostmi?

Zastavte nyní na chvíli tok svých myšlenek a zaměřte svou pozornost ještě jednou zpět na předchozí řádky s otázkami a namísto pouhého čtení si nyní na výše uvedené otázky upřímně odpovězte.

Jste více hercem nebo režisérem vlastního života?
Odpovězte si nahlas a celou větou na tuto otázku!

Uvědomte si, že je ve vaší moci změnit svůj přístup nebo zažít v životě ještě více dní, které vám přinesou radost a naplnění spojená s okamžiky, které prožijete vždy, když dosáhnete stanoveného cíle.

Přeji vám dny plné tvůrčích myšlenek zaměřených na řešení!

Jan Čepelka
kouč a NLP praktik

www.osobnikouc.cz