Co rozhoduje o úspěchu v životě?

Home » Články » Motivace » Co rozhoduje o úspěchu v životě?

Pojďme začít tím, že si ujasníme, co jako autor článku považuji za úspěch. Úspěch je pro mne naplnění vize, dosažení stanoveného cíle, ale také každý splněný krok, který je třeba udělat na cestě k vědomě určenému cíli.

Úspěchem je vyvoření vize vlastní budoucnosti nebo jím může být rozhodnutí potvrzené akcí, která mne posune směrem k cíli, který je v souladu s mojí životní vizí. Úspěchem je i radost z překonání strachu nebo odvaha vykročit na cestu za svými sny a ideály.

Mít jasnou vizi budoucnosti může být pro mnohé z nás obtížné, a tuto větu píši s plným vědomím vlastní prožité zkušenosti.

To jak si ideální budoucnost dovolíme představit, úzce souvisí s tím, nakolik je naše vědomí zaneseno nánosy akceptovaných negativních názorů a hodnocení ostatních lidí.

Čím negativnější je vaše představa o vašem vlastním já, tím obtížněji se tvoří ideální vize spokojeného života nebo tím více je taková vize svázána vnitřním hlasem, který vás omezuje ve vašich představách a osekává je předchozími zkušenostmi ať už vlastními nebo přejatými výchovou nebo okolním prostředím. A tím nižší je v takovém případě pravděpodobně i vaše sebevědomí a sebejistota.

Jak překonat ten vnitřní hlas, který nás omezuje a nutí nás namísto žití v přítomnosti, prožívat opakovaně vlastní minulost?

Pro mne bylo východiskem určení osobních hodnot, které jsou pro mne důležité. Hodnoty jsou základní stavební kameny vaší vize, kameny, které pokud jsou skutečně vaše, prožíváte spokojený život plný radosti. Jsou-li vám vnuceny cizí hodnoty nebo své hodnoty neznáte, žijete pravděpodobně příběh, ve kterém jste spíše hercem než jeho režisérem. Znamená to zároveň, že o vašem životním příběhu více rozhoduje vaše okolí, než vy sami.

Pro mnohé z nás je to pohodlnější role, můžeme se v ní vymlouvat na okolnosti, ostatní herce a neschopnost režiséra. A je zcela jedno, kdo pro vás oním pomyslným režisérem je. Jestli za něj považujete vesmír, boha, stát, ve kterém jste se narodili, nebo třeba jen vašeho šéfa v práci, rodiče nebo partnera.

Pasivní role oběti, herce, který pouze hraje svou roli, která mu byla přidělena, je něčím, co přináší uspokojení závislé na spokojenosti režiséra a obecenstva. Naše vlastní spokojenost je v roli herce vysoce podmíněna míněním ostatních.

Nevíte-li navíc jaké jsou vaše hodnoty a intuitivně se snažíte vyhovět očekávání obecenstva, žijete život podobný plavbě člunu bez kormidla po rozbouřeném moři.

Abyste mohli směr plavby svého člunu začít kontrolovat, je třeba najít uvnitř sebe kompas. Kompasem se pro vás mohou stát vaše vlastní osobní hodnoty. Sami o sobě nestačí sice k tomu, abyste v bouři dorazili do nejbližšího přístavu, ale pomohou vám pohnout se z místa.

Poskytnou vám jistotu, že budete-li pozorně sledovat střelku kompasu, pohybujete se určitě směrem vpřed. Používáním kompasu také získáte jistotu, že se nevrátíte zpět na místo, kde jste už byli a budete-li se pohybovat vpřed dostatečně dlouho, téměř jistě dorazíte na pevninu.

Pro mne pomyslná „pevnina“ představuje život naplněný vnitřním klidem, pocity spokojenosti a smysluplnosti.

Co je vaší pevninou?

A pokud to zatím nevíte, tak co by mohlo být vaší pevninou?
Než budete číst dále, zamyslete se nad tím, kam chcete v životě doplout. Co pro vás ona pevnina představuje?

Znáte-li své osobní hodnoty, vlastníte svůj kompas, který vám společně s mapou umožní vyrazit na cestu k nejbližšímu přístavu.

A co je vaší životní mapou?

Mapou je vize vaší budoucnosti. Majákem je definovaný příští cíl nebo krok, který vede k naplnění cíle.

Hodnoty, cíle, vize. -> Kompas, maják, mapa…

Pomůcky osobního rozvoje, které pomáhají najít radost ze života, spokojenost a úspěch. Nástroje, které jsou schopny v herci probudit scénáristu a režiséra v jedné osobě.

A co tedy rozhoduje o úspěchu v životě?

Schopnost převzít zodpovědnost a jednat v životě v souladu s vlastními hodnotami. Schopnost zaměřit svou pozornost pouze na cíle, které jsou v souladu s vaší vizí vlastní budoucnosti.

Co je k tomu potřeba, jste si právě teď přečetli. Pokuď vás obsah článku zaujal, možná právě nastal čas ujasnit si své vlastní osobní hodnoty.

Jak na to? Tak to už je téma na jiný článek.