Jak zvládat strach a obavy (mp3 audio)

Home » Downloads » Jak zvládat strach a obavy (mp3 audio)

 

 

Sebekoučovací mp3 nahrávka od Evy Kaňákové, volně navazuje na licenční kurz, vycházející z bestselleru Susan Jeffers, Ph.D., autorky knihy „Feel the Fear and Do It Anyway“.

Na tyto licenční kurzy je u nás autorizovaná koučka a lektorka Eva Kaňáková.

V této vlastní nahrávce přináší osvědčené návody jak začít pracovat na tom, abyste omezili vliv strachu na Vás a na Vaše životy.
„Jak se zbavit strachů, které způsobují překážky v osobním i profesním životě a mohou být brzdou také v podnikání?“

Je pro Vás těžké nebo snadné vyrovnat se se svými současnými i minulými strachy?

Ovládají Vás tak, že neděláte to, co byste chtěli, protože se bojíte nejistoty, neznámého, bojíte se rozhodnout, změnit to, co Vám nedělá dobře?

Co ovládá naše chování a způsobuje, že setrváme v tom, v čem nejsme spokojení?

Uvědomění je tím prvním krokem pro změnu vlastního postoje ke strachu!

Tato nahrávka poskytuje podrobný návod k takovému uvědomění a zároveň je průvodcem na cestě překonání vlastního strachu a obav. Jejím poslechem se seznámíte s příčinami a také důsledky setrvání ve stavu obav, ukáže Vám cestu jak vykročit na cestu osvobození se od minulosti a nalezení vlastní vnitřní síly překonat své obavy a strach.

Obsahuje jak teorii tak koučovací postupy a konkrétní cvičení, které Vám napomohou si uvědomit čeho se bojíte, jak to můžete začít překonávat a jak pracovat se svými vnitřními pocity se strachem spojenými. Osvědčená sebekoučovací cvičení s konkrétními otázkami budou směřovat Vaše myšlenky na vlastní odvahu a posilování odvahy a sebedůvěry a dají návody, jak překonávat vlastní bloky, obavy a strach z budoucnosti, selhání, konfliktů a další negativní projevy strachu.

Ukáže Vám jak pracovat efektivně se svým strachem tak, abyste přestali být strachem ovládáni a osvobodili se od pout minulosti, které blokují váš potenciál a brání Vám žít spokojený život.

Comments are closed.