Jak funguje pozitivní motivace

Home » Články » Motivace » Jak funguje pozitivní motivace

Motivace je vědomé zkoncentrování pozornosti na důvod k akci podporující dosažení cíle. Existují dva způsoby naší motivace. Motivace strachem a motivace radostí z akce, svobodou konat dle vlastních myšlenek a představ.

Motivace strachem

Motivace strachem je spojená s možným negativním očekáváním. Je založena na tom, že pokud něco neudělám, může nastat situace, která mi bude pravděpodobně nepříjemná a kterou vnímám jako větší hrozbu než nedělat nic. K akci jsem tak motivován strachem z představy možné negativní budoucnosti.

Pozitivní motivace

Oproti tomu je pozitivní motivace založena na tom, že přesně vím co chci, čeho chci svou akcí dosáhnout a činí mi tak radost dělat dílčí kroky, které vedou k dosažení výsledku.

Srovnání způsobů motivace

Zatímco při motivaci strachem zažíváme krátké okamžiky radosti a uspokojení většinou pouze v okamžiku dosažení cíle, při pozitivní motivaci průběžně prožíváme pocit radosti z akce a posunu směrem k cíli, který vrcholí extází spokojenosti při dosažení cíle.

Při pozitivní motivaci jsme motivováni tím „co chceme“. Tím, co chceme dělat nebo čeho chceme docílit. Energie tak proudí ve směru cíle a pozornost je plně koncentrována na cíl.

Při negativní motivaci se naše pozornost vědomě tříští. Část pozornosti věnujeme svému cíli a část pozornosti soustředíme na strach z budoucnosti, co by se mohlo stát, pokud bychom nic nepodnikli. Proud energie je při negativní motivaci přerušován změnami pozornosti ze strachu na cíl a z cíle opět na strach z budoucnosti, které se chceme raději vyhnout.

Snažíme se sice soustředit na cíl a zároveň sami sebe strachem rozptylujeme.

To je důvodem, že pomocí motivace strachem lze dosahovat krátkodobých cílů a při použití na dlouhodobé cíle tento způsob motivace selhává. Část energie je při motivaci strachem směřována na to co nechceme a tím se snižuje pravděpodobnost dosažení zvoleného cíle.

Pro dlouhodobé cíle je proto výrazně úspěšnější strategií využití pozitivní motivace. Úspěšní lidé mají jasno v tom, co chtějí a tomu věnují 100% své pozornosti.

A jaký způsob motivace používáte vy?
Jak se vám daří dosahovat cílů?
A jaké tyto cíle jsou? Krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé nebo žádné?

Postup odhalení vlastní motivace

Pokud v tom teď ještě nemáte zcela jasno, zaměřte svou pozornost nejprve na pozorování svých pocitů při plánování.

Máte z plánování radost nebo spíše strach?

Důvodem strachu z plánování a stanovování cílů může být právě využívání motivace strachem. Nikdo z nás neprožívá rád pocity strachu spojené s naší budoucností.

Je to dáno i tím, že ve škole a při výchově rodiči u většiny z nás převažovala právě motivace strachem. Byli jsme ve škole strašeni negativním hodnocením, když nepřineseme domácí úkol. Rodiče nám hrozili různými zákazy, když si neuklidíme pokoj, nebudeme cvičit na hudební nástroj a tak podobně.

Je tak přirozené, že při plánování používáme často právě postupy, které jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži. Je však dobré si uvědomit, že existuje i pozitivní způsob motivace a jak nám tento způsob motivace může napomoci při dosahování dlouhodobých cílů.

Navrhuji vám, abyste se stali pro následujících 7 dní pozorovateli vlastního chování. Vždy když se budete rozhodovat pozorujte vlastní pocity spojené s konkrétním rozhodováním, a uvědomte si, jestli vaše rozhodnutí je motivováno strachem nebo radostí.

Sebekoučovací otázky

Zjistíte-li, že jste při konkrétním rozhodování motivováni strachem, položte si následující otázky:

Jaký pozitivní motiv existuje pro toto mé rozhodnutí?
Pokud vás žádný pozitivní motiv nenapadne, zamyslete se: Jak moc to skutečně chci udělat?
Co jiného mohu udělat místo toho a být k tomu motivován pozitivně?

Co získáme pozitivní motivací

Přeprogramujete-li svůj mozek postupně na pozitivní motivaci, zaměříte tím svoji pozornost více na zvolené cíle a odměnou vám bude vedle častějšího dosahování cílů také více radosti a spokojenosti ve vašem životě.

Přeji vám odvahu a vytrvalost při hledání vlastní pozitivní motivace!

Vnitřní spokojenost, kterou pozitivní motivací získáte, za to určitě stojí!

Jan Čepelka
kouč a NLP praktik
www.osobnikouc.cz