Náladu ovlivňuje pozornost

Home » Články » Návody a postupy » Náladu ovlivňuje pozornost

Čemu věnujete pozornost, to roste a sílí! Každý z nás má ve své moci, čemu věnuje v daný okamžik pozornost. My sami rozhodujeme, na co zaměříme svoje smysly (pozornost) a v jakém prostředí jsme v danou chvíli.

V každý okamžik máme svobodu volby, jestli se zaměříme na svoje smysly a budeme věnovat pozornost vnějším podnětům, nebo budeme věnovat pozornost tomu, co se děje uvnitř naší mysli a ve vnitřním světě našich emocí. A právě prostřednictvím emocí s námi komunikuje naše podvědomí.

Většina z nás zaměřuje svoji pozornost na vnější podněty, které jim zprostredkovávají naše smyslové orgány (zrak – oči, sluch – uši, chuť – jazyk, čich – nos, hmat – kůže). Jsme většinu bdělého času zaměřeni na to, co se děje kolem nás a jen omezeně vnímáme naše vnitřní podněty a reakce.

Přesněji řečeno, našemu vnitřnímu světu emocí a myšlenek věnujeme pozornost převážně jen v okamžiku vrcholu silných emocí, ať již pozitivních nebo negativních.

Většina z nás věnuje pozornost sama sobě jen velmi omezeně. Strach uvnitř nás kolem nás vytvořil umělou bariéru, která nás má chránit před ostatními a poskytuje nám falešný pocit bezpečí.

Díky této bariéře se z nás stali bojovníci, kteří chrání své teritorium a podobně jako psi často štěkáme na narušitele svého prostředí. A stejně jako psi málo koho do svého teritoria vpustíme a poskytneme mu svoji důvěru.

Namísto radosti z prožitku se z nás stali hlídači svého osobního prostoru a přitom postup, jak změnit tento frustrující stav, je velmi jednoduchý. Je pro každého z nás různě obtížné se jím řídit, ale samotný postup je skutečně jednoduchý.

Stačí si uvědomit princip, že bojovat s vlastními emocemi je zbytečné. Emoce jsou jako barvy na semaforu našeho života. A stejně jako je zbytečné rozčilovat se nad červenou barvou, když naskočí na semaforu, stejně malicherné je vymlouvat se na svoji blbou náladu.

Řešením je přeladit svoji pozornost z toho, co nás ohrožuje, na podnět, který nás podporuje a ve chvíli „bublání“ našich emocí se stát na okamžik pozorovatelem svého aktuálního chování.

Mám tím na mysli, vědomě přesunout svoji pozornost z přítomnosti do budoucnosti, ze současného stavu, který mi nevyhovuje, na budoucí žadoucí stav. Tím se naše pozornost namísto problému nasměruje na řešení, soustředíme svoji mysl postupně na to, co chceme a jak toho lze dosáhnout.

Pozornost věnujeme hledání řešení namísto soustředění se na problém, ze kterého máme obavu nebo strach.

Přerámcování pozornosti, je přenesením pozornosti z – na +. Z toho co nechci, na to co chci. Jelikož čemu budu věnovat pozornost, tam mne následuje má mysl a jen s malým zpožděním také moje emoce.

V okamžiku, kdy přestaneme vnímat vlastní emoce jako podnět k reakci a začneme je vnímat z pozice pozorovatele, staneme se vyrovnanějšími. Naše emoce přestanou být vládcem našich reakcí a vznikne prostor pro naši vědomou mysl.

A tady je postup, jak změnit zažitý vzorec jednání a prekročit rubikon strachování se o své teritorium.

Postup
1. Uvědomte si svoji aktuální náladu
2. Pojmenujte, jaké právě prožíváte pocity
3. Přiřaďte své náladě na stupnici od 1 do 10 odpovídající číslo (1 je špatná nálada, 10 je skvélá nálada, nejlepší jakou si dokážete představit)
4. Položte si otázku: Co je potřeba nyní udělat, abych měl náladu o 1 stupeň lepší?
5. Pokud v tom máte jasno, udělejte hned teď první krok, který je potřeba udělat, aby se věci k lepší náladě daly do pohybu
6. Máte-li pocit, že situace zůstala stejná, udělejte i druhý a třetí krok k vyššímu stupni vašeho zlepšení nálady
7. Postup opakujte dokud vaše nálada nedosáhne alespoň stupně 8

Přeji vám dny plné osmiček, devítek a desítek na vaší stupnici životní pohody. Každý z nás má moc a privilegium ovládat své smysly a směřovat vlastní pozornost. Je jen na nás samotných, čemu svoji pozornost věnujeme nebo budeme věnovat. Je totiž jen a jen naše a my rozhodujeme, na co své smysly v každé hodině, minutě a vteřině zaměříme.

Gratuluji vám, že jste právě dočetli až sem, že jste vědomě věnovali posledních několik minut své pozornosti myšlenkám tohoto článku. Teď už zbývá se jen vědomě rozhodnout, jestli to pro vás byla dobrá investice vaší pozornosti.

Pokud ano, podělte se o svou reakci na tento článek v diskuzi níže a nasměřujte pozornost ostatních čtenářů na své myšlenky. Věřím, že i jim článek pomůže osvojit si schopnost začít vědomě směřovat vlastní pozornost na posilující podněty.

Děkuji, že jste myšlenkám tohoto článku věnovali svoji pozornost!

Jan Čepelka
osobnikouc.cz