Jak začít ovládat své pocity a nálady?

Home » Články » Návody a postupy » Jak začít ovládat své pocity a nálady?
Mám právě rozečtenou knížku Karla Kryla s názvem Země Lhostejnost. Zaujala mne v ní věta autora: „Dospělost – to je vyžadování práv – a převzetí povinnosti.“

Takto formulováno mne to donutilo se zamyslet a dovolím si tuto větu upravit a rozšířit na:

„Dospělost – to je být si vědom svých práv, mít odvahu uplatnit je – a převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí.“

 

Takhle vidím danou větu jako úplnější a více se mnou její slova uvnitř rezonují. A protože chci, aby se více lidí uvědomilo, že převzetí zodpovědnosti nejen zavazuje, ale také poskytuje svobodu, formuluji své myšlenky na mnohá z témat osobního růstu od roku 2012 do slov a publikuji je.

Tento článek byl původně jen odstavcem, mým ranním statutem na Facebooku, který jsem uveřejnil 3.3.2013. A pak mi přišlo líto, tu myšlenku opustit a ještě večer jsem odstavec rozvinul.

Uvědomil jsem si, že zodpovědní jsme nejen za své chování, ale také za svou vlastní spokojenost, za své pocity radosti a štěstí.

A zatímco odpovědnost za chování po nás vyžadují rodiče a vynucují ji na nás učitelé již od dětství, uvědomění zodpovědnosti za vlastní spokojenost po mne nikdo nikdy nevyžadoval nebo si na to alespoň nevzpomínám.

Sám jsem si ji uvědomil až kolem třiceti pěti let a pomohli mi k tomu knihy osobního rozvoje. Všechno mi to do sebe zapadlo, když jsem dočetl knihu Jamese Allena, Jak člověk smýšlí.

Přemýšlím, v čem by se lišil můj dosavadní život, kdyby i tato odpovědnost byla po mě v dětství rodiči a učiteli vyžadována.

 

Představuji si, jak by se asi svět změnil, kdyby se většina lidí v dětství dozvěděla, že jsou schopni ovládat své myšlenky a naučili jsme se kromě čtení a počítání také převzít zodpovědnost za své myšlenky a pocity.

Naučili se ovládnout svůj strach, stanovovat si cíle, naslouchat intuici, efektivně plánovat, empaticky komunikovat.

Wow, jsem přesvědčený, že by se svět změnil a byli bychom k sobě vstřícnější. Všem by nám totiž šlo o to samé, o co jde většině lidí i v tom současném světě, ale používali bychom k tomu jiné myšlenky, nástroje a prostředky.
A co to je? To, o co nám všem jde?

- O vlastní spokojenost!

Převzetím zodpovědnosti za vlastní myšlenky a pocity se zároveň změní prostředky, které člověk používá, aby vlastní spokojenosti dosáhl.

Namísto spokojenosti postavené na sobectví mít se SÁM dobře, si při převzetí zodpovědnosti za vlastní myšlenky a pocity stane to, že si skutečně uvědomíte, že získávat vlastní spokojenost na úkor ostatních vám trvalou spokojenost nedokáže přinést.

A i když je v obou případech cíl shodný, cesty jak cíle /spokojenosti/, dosáhnout, se diametrálně liší. Člověk, který si to uvědomí, již nechce vědomě jednat na úkor jiných lidí, jelikož tím, že převezme zodpovědnost za své pocity, si zároveň uvědomí, že by svým chováním v sobě vyvolal pocity, které mu nejsou příjemné.

Chová se tak vlastně „sobecky“ a čestně zároveň. Rozdíl je pouze v tom, že své sobectví uplatňuje vůči sobě a nechová se už sobecky k ostatním.

 

Každý z nás má schopnost ovládat své myšlenky. Jen někteří tak však aktivně činí a na vnější podněty reagují skutečně vědomě.

Je jednoduché o tom psát, je jednoduché o tom číst.

A pro někoho je snadné, být si vědom svých myšlenek a ovládat je.

Pokud to pro vás snadné ještě není, zaměřte se nejprve na své pocity. Staňte se vědomým pozorovatelem svých pocitů. Začněte vědomě měřit svou náladu a spokojenost.

Můžete použít koučovací stupnici od jedné do desíti, kdy jednička představuje situaci, kdy jste velice nespokojení a desítka naopak situaci, kdy prožíváte naplno radost a spokojenost.

A proč vám navrhuji začít sledováním vašich pocitů?

 

Chcete-li ovládnout své myšlenky a pocity, je třeba někde začít. Dokud si alespoň části svých myšlenek nezačnete být vědomí, nebudete schopni své myšlenky ovládat. Prvním krokem na cestě k ovládnutí myšlenek je začít je pozorovat a tak si jich alespoň část uvědomit.

Proč začít právě pozorováním?

Jak jste se naučili většinu dovedností než jste se naučili mluvit?
Ano, bylo to právě sledováním a pozorováním.

A jelikož pozorování vlastních myšlenek může být na začátku složité,  navrhuji vám začít se sledováním vašich pocitů. Narozdíl od myšlenek trvá většina vašich pocitů a nálad déle než jednotlivá myšlenka. Je proto méně složité své pocity začít sledovat a uvědomovat si je.

A jelikož vaše pocity jsou ovlivněny vašimi myšlenkami, budete-li trénovat uvědomování si pocitů, brzy si začnete být vědomí i myšlenek, které daný pocit vyvolaly.

Návod:

Chcete-li se skutečně vydat na cestu převzetí zodpovědnosti za své myšlenky, pocity a nálady, začněte si zapisovat svou spokojenost s právě prožitým dnem.

Nakolik se nyní cítíte spokojení s dnešním dnem? /vyjádřete svou spokojenost pomocí stupnice 1-10, uvědomte si jednu hodnotu, která vystihuje vaši aktuální spokojenost/

Jaký máte převažující pocit z dnešního dne? /pojmenujte tento pocit/

Z počátku plně postačí, když budete několik dní pravidelně večer zapisovat vaši odpověd na tyto dvě otázky.

Vytrváte-li 7 dní, rozdělte si den na čas do oběda a do doby, kdy jdete spát. A začněte si na obě otázky odpovídat 2x denně.

Pokračujte opět 7 dní a dalších 7 dní již odpovídejte za časové úseky dopoledne, odpoledne a večera.

Budete-li si své pocity zapisovat nepřetržitě 21 dní, půjdete po cestě k cíli, kterým je nejen převzetí zodpovědnosti za vlastní myšlenky, ale především získání schopnosti začít ovládat své myšlenky.

Jak rozvíjet samotné sledování myšlenek si popíšeme, v některém z dalších článků.

Přeji vám dlouhé řady jen občasně přerušovaných desítek na stupnici spokojenosti následujích dní, měsíců a roků vašeho života.

Jan Čepelka
kouč a NLP praktik
www.osobnikouc.cz