Přestaňte sami sebe podceňovat!

Home » Články » Harmonie » Přestaňte sami sebe podceňovat!

zadumaný muž

Vždy, když děláme něco pro druhé, je za tím ukryt nějaký náš vnitřní motiv, který je možné vztáhnout ke svému vlastnímu JÁ.  - Jan Čepelka

Vždy, když lidé dělají něco pro druhé, je za tím skryt nějaký jejich vnitřní motiv, který souvisí buď se strachem nebo s radostí.

Chcete začít ovládat svou vnitřní spokojenost?

V tom případě je důležité si uvědomit svůj vnitřní motiv pomáhání ostatním lidem. Jsme-li motivování pomáhat druhým radostí, je to OK a máme neomezený potenciál růstu naší spokojenosti. Jsme-li motivovaní strachem, vždy budeme dosahovat pouze omezených výsledků a pouze dočasného pocitu uspokojení namísto trvalé spokojenosti.

Příkladem může být pomáhat druhým především proto, aby vás lidé měli více rádi.

Ve skutečnosti to znamená, že nemáte až tak rádi sami sebe a máte strach, že když jim pomáhat nebudete, ostatní vás mít rádi nebudou… Uzavíráte tak sami se sebou nevýhodný obchod. Ve svém důsledku to znamená, že se uzavíráte sami před sebou.

bigstock-Heart-symbol-54496793Kupčíte s vlastní sebeláskou a podmiňujete ji něčím, co sami nemáte pod kontrolou. Podmiňujete svůj vztah k sobě, přízní ostatních lidí. Jejich přízeň „nakupujete“ tím, že jim věnujete něco, čeho sami máte nedostatek.

Nakupujete tak vlastně na dluh…

A díky nakupování na dluh se dostáváte do dluhové pasti, která způsobuje to, že postupně klesá vaše sebehodnota nebo minimálně stagnuje a tím v důsledku podléhá v čase inflaci. Existují totiž lidé, kteří této vaší „slabosti“ využívají ve svůj prospěch. Dokáží rozpoznat, že máte potřebu pomáhat druhým, aby vás ostatní měli více rádi a zneužívají toho.

Někdy vědomě, často však i nevědomě.

Co se s tím dá dělat?

Je v pořádku pomáhat druhým, je skvělé žít s ostatními lidmi v souladu. Co je však třeba změnit, je náš vlastní vztah k sobě. O tom, jestli se uvnitř sebe cítíme slabí nebo silní, to jestli sami sebe přijímáme bezpodmínečně, o tom všem máme vědomě rozhodovat jen my sami.

Je smutné, že ostatním často tolerujeme daleko více negativ, než sami sobě. Zatím co ostatním odpouštíme a omlouváme jejich chování, tak sami sobě urputně vyčítáme své vlastní chyby a nedostatky.

Přestaňte s tím!

Přestaňte sami sebe porovnávat s ostatními a začněte svou pozornost směřovat sami na sebe. Nikoli sobecky, abyste tím o něco připravovali ostatní. Věnujte pozornost sami sobě, svým pocitům, potřebám a přijměte i svoje chyby.

Neříkám tím, že máte zůstat až do smrti stejní. To v žádném případě! Zavažte se růst.

Růst je přirozený princip všeho živého. A vy jste přece živí, tak jednejte v souladu s tímto principem.

Buďte každý den lepší!

No Limits

Buďte každý den lepší verzí svého včerejšího já. A ne proto, abyste byli lepší než ostatní. Buďte lepší proto, abyste ze sebe měli každý den lepší pocit.

V důsledku se díky tomuto svému růstu vnitřní vyrovnanosti a radosti postupně stanete tolerantnějšími k chybám a nedostatkům ostatních lidí, kteří zatím nerostou a klesá tak jejich sebehodnota.

Vy jste totiž převzali zodpovědnost za svůj osobní růst, jste si ho vědomí a vaše sebehodnota díky tomu roste.

A když jednou vykročíte tímto směrem, směrem za svým lepším JÁ, VYTRVEJTE!

 Stojí to za to!

Vy za to stojíte! Vaše vnitřní spokojenost za to stojí a uvidíte, že se díky tomu zlepší i vaše výsledky a vztahy. Čím dříve přestanete podmiňovat svoji sebelásku vnějšími vlivy, tím dříve se stanete vnitřně svobodní. Díky vnitřní svobodě budete mít ze života mnohem větší radost a to bude inspirovat další lidi vás následovat.

Každý z nás to má plně ve své moci.

Stačí si uvědomit, že svoji sebehodnotu si určujeme my sami. Nikdo jiný ji nemůže určit, pokud mu to my sami neumožníme tím, že ji sami neznáme.

Problém většiny lidí spočívá v tom, že svoji sebehodnotu neznají. Nikdy o ní vědomě nepřemýšleli a odvozují ji proto srovnáváním sebe s ostatními.

Na to k čemu to vede, věřím, že už nyní dokážete odpovědět sami.

ANO, vede to k tomu, že sami sebe následně motivují tito lidé strachem z toho, že určenou „nevlastní“ sebehodnotu budou muset před ostatními obhajovat. A z toho mají strach a ocitají se tak v bludném kruhu, motivace strachem a „prodávání“ své přízně ostatním.

Tím se dostáváme zpět na začátek tohoto článku a proto na závěr zopakuji:

Vždy, když děláme něco pro druhé, je za tím ukryt nějaký náš vnitřní motiv, který je možné vztáhnout ke svému vlastnímu JÁ.   - Jan Čepelka, autor SMSkouč.cz