Jak spojky ovlivňují rozhodování a podvědomí

Home » Články » Motivace » Jak spojky ovlivňují rozhodování a podvědomí

Co dělají slova?

Slova vytvářejí v mysli mentální obrazy. Věta vytváří obraz, který popisuje a vykresluje nějakou skutečnost, zážitek nebo příhodu.

Když vám někdo něco vypráví, vy si v hlavě vytváříte obraz, jak to asi probíhalo. Ve vaší hlavě se přehrává takový malý mini-film.

Jak fungují spojky?

Spojky tyto obrazy propojují a spojují. A také určují, které obrazy budou vysunuty do popředí, jaké obrazy jsou důležité, a jiné obrazy naopak upozaďují. To znamená, že spojky upozorňují na to, jakých obrazů si máme všimnout a jaké obrazy máme ignorovat.

Pro zjednodušení si můžete představit, že spojky jsou jakýsi průvodce v mentální galerii obrazů.

 

Spojka „ale“

Spojka „ale“ nám umožní popřít, vymazat, vynulovat vše, co bylo řečeno v předchozí větě.

Příklad:

• „Dnes bude svítit slunce, ale zítra bude pršet.“ Zde se více soustředíme na informaci, že zítra bude pršet, a méně už nás zajímá, že dneska bude pěkně.

• Dnes bude pršet, ale zítra bude svítit slunce.
Všimli jste si, že si více všímáte věty, která následuje po spojce „ale“?

Příklad:

• „Máš pravdu, ale zkus se na to podívat z jiného úhlu …„

Co si myslíte, že bude druhá strana vnímat? Uslyší vůbec větu: „Máš pravdu?“ nebo slovo „ale“ popře předchozí větu a my ve skutečnosti říkáme: „Nemáš pravdu, podívej se na to z jiného úhlu.“

Tak vlastně druhé straně dáváte najevo, že s ní nesouhlasíte a neberete v potaz její názor.

 

Spojka „a“

Spojka „a“, stejně tak spojka „i“ rozkládá důraz a pozornost. Umožňuje nám obě informace, oba obrazy vnímat se stejnou intenzitou.

Příklad:

• Dnes svítí slunce, a zítra bude pršet.

 

Spojka „přestože“

Spojka „přestože“ umí snížit důraz, význam věty, která za ní následuje.

• Dneska svítí slunce, přestože zítra bude pršet.

Zřejmě vnímáte, jak spojka „přestože“, přenesla pozornost na první tvrzení, že svítí slunce, a druhé tvrzení zůstalo v pozadí.

Každá věta, resp. tvrzení vytváří mentální obraz, představu, a spojka nám říká, který z těchto mentálních obrazů je důležitější, který z nich je cennější a kterého si máme všimnout.

Příklad:

• Dneska se mi dařilo a jsem spokojený, ale vím, že to není napořád.
• Dneska se mi dařilo a jsem spokojený, a vím, že to není napořád.
• Dneska se mi dařilo a jsem spokojen, přestože vím, že to není napořád.

 

Která z těchto vět vám je bližší?

• Chci dosáhnout svého cíle, ale mám problém.
• Chci dosáhnout svého cíle, a mám problém.
• Chci dosáhnout svého cíle, přestože mám problém.

Další články na téma obchodní dovednostiprodejní dovednostirétorikamanipulace,argumentaceovlivňovánípřesvědčování, jak přesvědčitvyjednáváníkomunikační dovednosti,komunikaceverbální komunikacemanažerské dovednosti