Jak určovat priority svých cílů?

Home » Články » Návody a postupy » Jak určovat priority svých cílů?

Podstatným cílem Cílevědomě.cz je nejen napomáhat uživatelům se stanovováním cílů, ale také je motivovat a podpořit při objevování vědomí sebe sama a jejich vlastních osobních hodnot.

K čemu je to dobré?

Jsme-li si vědomi motivů, podle kterých se aktuálně rozhodujeme, jsme jen malý krok od schopnosti plánovat v souladu s naší vizí budoucnosti a objevit vnitřní sílu, která nás posiluje a podporuje v dosažení dlouhodobých cílů.

Nedílnou součástí slova „cílevědomě“ je slovo „vědomě“. A právě v něm je ukryt klíč k dlouhodobé spokojenosti s dosahováním stanovených cílů.

Osobně se mi líbí přirovnání, že ještě před tím než započneme šplhat po žebříku za svým cílem, je třeba si uvědomit o jakou zeď jsme si žebřík opřeli. Uvědomit si, co je naším metacílem. Co nás motivuje cíle dosáhnout a co nám to přinese za pocit, když cíle skutečně dosáhneme.

 

Jen „SMART“ parametry cíle nestačí

 

Nevíme-li to, jsou nám všechny praktické poučky o tom, že cíl má být SMART (specifický-měřitelný-ambiciózní-realistický-termínovaný) sice užitečné pro dosažení cíle, ale po naplnění cíle nás namísto hřejivého pocitu radosti čeká uvnitř sebe jen prázdnota, která se objeví po odškrtnutí splnění cíle, který nepodporuje náš metacíl.

Prázdnota, kterou provází frustrace z očekávání, vždyť jsem to přece chtěl, ale když to mám, tak nějak uvnitř sebe cítím, že to není to pravé, co jsem očekával, že tím získám.

Cílevědomě.cz chce pomáhat s postupy a tipy jak si cíle stanovovat a zároveň přidat k plánování i vědomý rozměr, v čem mne dosažení cíle posune kupředu v prožívání radosti a spokojenosti v mém životě.

Budete-li se totiž neustále a cílevědomě snažit zvládat pouze své úkoly a krátkodobé cíle, pak vám jejich lepší uspořádání pouze napomůže vyplnit efektivněji veškerý čas. Naplněním veškerého času se sice stanete efektivnější a současně paradoxně frustrovanější, jelikož vaše ego vám bude hlásit, že toho ve srovnání s ostatními děláte málo a že máte na víc. Jenže o tom to není!

 

Princip životního timemanagmentu

 

Pravděpodobně vás nepřekvapí, že i v životním timemanagmentu platí, že kvalita má přednost před kvantitou. Množství dosažených cílů nerozhoduje o vnitřním pocitu naplnění. Rozhoduje soulad našeho jednání  s osobními hodnotami, soulad cíle s vizí toho, kým se chcete stát, kým chcete v budoucnu skutečně být ve svých vlastních očích.

Nekteří z nás ještě mají svou vizi sebe samých pouze matnou nebo rozostřenou. Zatím je pro ně těžko představitelné, uvědomit si, kým se skutečně chtějí stát. Zvyk jejich myšlenky drží více v jejich minulosti, než v jejich přítomnosti a budoucnosti.

Pokud přesně víte, kým už být nechcete, ale zatím dokážete zahlédnout jen obrysy své vize budoucnosti, mám pro vás jeden tip.

Při každém stanovování cíle věnujte před tím než se pustíte do plánování jeho prvního kroku alespoň 10 minut tomu, že si představíte sami sebe v situaci, kdy jste právě svého cíle dosáhli.

Přesuňte své vědomí do budoucnosti a vizualizujte si scénu, kdy sami sebe vidíte jako herce ve vašem vlastním filmu. Pozorujte se, vnímejte jak vypadáte, když jste cíle dosáhli. Uvědomte si, jestli jsou součástí scény i další lidé, jaké zvuky scéna obsahuje, co dalšího si vaše představivost do scény promítá.

Na závěr věnujte svou pozornost pocitům, které ve vás ona scéna vyvolává. Jste vzrušení? Cítíte v sobě příliv energie, když jako režisér zkoušíte přepínat jednotlivé kamery, které jsou z různých uhlů namířeny na scénu vašeho dosaženého cíle tak, abyste pro sebe zaznamenali ze scény to podstatné?

Nebo ve vás představa žádné emoce nevyvolává?

Necítíte-li při své představě splnění cíle téměř nic, zvažte, nakolik skutečně chcete cíle dosáhnout. Zamyslete se, jestli stanovený cíl je skutečně vaším cílem. Zda se nejedná o cíl, který je spíše očekáváním někoho jiného než vás samotných.

Věnujte čas přeformulování cíle, aby se stal i vaším skutečným cílem a následně ověřte, nakolik se emoční energie spojená se splněním cíle změnila.

Je-li stále nedostatečná, jistě máte stanoveny i jiné cíle. Zamyslete se nad prioritami ostatních cílů a změňte priority podle hladiny emoční energie, kterou cítíte uvnitř sebe při představě naplnění cílů.

Vyzkoušejte uvedený postup a sledujte nakolik se mění vaše pocity a radost spojená s dosažením cíle. Věřím, že to pro vás bude pozitivní změna a že z vašeho života postupně zmizí cíle, kdy je váš žebřík opřen o cizí zeď.

Já tento postup používám, nemám-li sám jasno, jaké je ideální pořadí řešení cílů, které jsem si stanovil.