Jaká je nejčastější chyba vzdělávání dospělých?

Home » Články » Cíle » Jaká je nejčastější chyba vzdělávání dospělých?

Lidé v dnešní době prahnou tolik po nových informacích a postupech, že naprostá většina účastníků všemožných školení, webinářů a seminářů se zapomíná po získání nových poznatků zastavit a zasadit si nové poznatky mezi své stávající znalosti a zkušenosti.

Místo praktického využití a objevování principů toho, co jim už teď funguje a jak nové poznatky začít používat, se přihlásí na další školení a věří, že snad teď konečně objeví ten zaručený návod na úspěch, který jim změní život.

Nakupování cizích zkušenostíLidé si kupují cizí zkušenosti a diví se…

Snaží se nakoupit cizí zkušenosti a řídit se cizími postupy, aniž by dostatečně znali sami sebe a svoje přednosti a slabiny. Upřímně všem doporučuji alespoň jednou týdně začít směrovat svoji pozornost dovnitř sebe.

Dokud totiž čerpáme informace od ostatních a zapomínáme si nové informace napojit na ty naše stávající, je nemožné v mozku vytvořit potřebné vazby a nové poznatky tak zákonitě časem vždy zapomeneme.

Od doby co zaměřuji alespoň 20% své pozornosti dovnitř sebe, mám výrazně lepší výsledky, než když jsem jen hltal usilovně nové poznatky. Díky tomu, jsem za poslední 2 roky 2,5x zvýšil svůj příjem a vím, že je to jen začátek toho, co bude následovat.

úspěšný mužÚspěšní se odlišují něčím jiným než množstvím znalostí

Jsem přesvědčen, že kdyby lidé namísto dalšího školení obrátili svoji pozornost dovnitř sebe a investovali energii do nalezení souvislostí toho, co už se dozvěděli na školeních nebo si přečetli, bylo by to pro ně daleko přínosnější než jejich další seminářová turistika.

Proč? Protože úspěšní se od těch ostatních neodlišují větším množstvím znalostí. Odlišují se tím, že mají výrazně větší povědomí a nadhled, co s čím souvisí, jak a proč a dokáží každou svou novou zkušenost a poznatek aktivně zařadit jako puzzle mezi své stávající znalosti.

Zkoumají, jak nový poznatek pasuje do jejich stávajícího systému toho, o čem vědí, že jim funguje a zároveň posuzují, od koho získali nový poznatek.

Mají rozvinutou schopnost disociace, tzn. jsou schopni odosobnit své zkušenosti a díky tomu vyvodit nezkreslené závěry. Dokáží lépe než většina lidí rozlišovat subjektivní od objektivních příčin konkrétní situace a to jim poskytuje obrovskou konkurenční výhodu.

Virtuální klíčCo je klíčem k lepším výsledkům?

Klíčem k lepším výsledkům nejsou od určité chvíle další znalosti. Klíčem jsou otevřené otázky, které pomáhají utřídit stávající znalosti a využít je v praxi bez subjektivního zkreslení.

Miluju otevřené otázky, miluju koučování a sebekoučování. Je to totiž ta nejlepší forma disociace, na kterou zatím lidstvo přišlo.

A chcete vědět, co má ještě větší hodnotu než otázka?

Prozradím vám to! Je to systém otázek, který bere v úvahu to, kdo na otázky bude odpovídat. A právě takový systém jsem vytvořil v rámci projektu SMSkouc.cz.