Většina lidí je závislá. Kdo za to může?

Home » Články » Harmonie » Většina lidí je závislá. Kdo za to může?

Sun Over Middle EastMenšina ovládá většinu

Žijeme ve světě, ve kterém se menšina lidí snaží ovládnout většinu skrze jejich smysly. Základem je dostat se do jejich mysli skrze média (tv, rozhlas, internet, noviny, billboardy atd.).

Cílem je proniknout z vnějšku prostřednictvím smyslů dovnitř a získat jediný omezený zdroj ve vesmíru. Naši vlastní pozornost. A prostřednictvím získané pozornosti přímo ovlivňovat to, o čem lidé přemýšlí a ovlivňovat to, co mají lidé považovat za důležité.

Cyber woman with modern military target eye conceptKdo ovládá pozornost má moc

Předáme-li komukoliv kontrolu nad vlastní pozorností, přicházíme tím o svou vlastní vnitřní i vnější svobodu.

Smutné je, že většina lidí tak činí nevědomě a zcela dobrovolně…

Je jednoduché vzdát se odpovědnosti nebo ji nikdy vědomě nepřevzít, dokud věříme tomu, že příčinou naší nespokojenosti jsou druzí. Ti druzí, na které nám skrze média někdo ukáže prstem.

Image of businesswoman in blindfold walking among group of peoplNejspolehlivější nástroj manipulace

Je to ten nejspolehlivější nástroj manipulace, jak někoho udržet bezmocného. Stačí vyvolat dojem, že sami o sobě nejsme ničím zajímaví a že příběhy a problémy ostatních jsou větší a důležitější než ty naše.

A je jedno, jestli ty příběhy jsou pozitivní nebo negativní, pravdivé nebo vymyšlené.

Dokud věříme, že ostatní jsou důležitější než naše vnitřní spokojenost, jsme nástrojem v rukou někoho jiného, kdo má moc ovlivňovat to, co si máme myslet, čemu máme věnovat naši vlastní pozornost…

Klíč k podvědomíOdpovědnost je klíč ke svobodě

Převzetí vědomé odpovědnosti za vlastní život nám vrací zpět moc rozhodovat na 100% o svém životě. Moc převzít zpět kontrolu nad vlastní pozorností.

Stačí se jen rozhodnout a uvědomit si, že:

„Vaše vnitřní JÁ je stejně důležité a jedinečné jako JÁ všech ostatních lidí.“

Jsme to my sami, kdo rozhodujeme o tom, čemu budeme věnovat pozornost. Nikdo jiný než my sami o tom nerozhoduje. Bohužel si toho však ona většina lidí, kteří se stali závislými na názorech a informacích ostatních, není často vůbec vědoma.

A proto dál nevědomě přejímá hodnoty, které ji vedou ke konzumaci podle pravidel mocné menšiny.

Chain breakingŽijeme ve světě pozornosti.

Vezměte si vědomě zpět kontrolu své pozornosti a převezměte vědomou vládu nad svými smysly.

Nástrojem manipulace je strach. Posilujte svou víru v sebe sama.

VĚDOMÁ ODPOVĚDNOST OSVOBOZUJE!

Rozhodněte se pro SVOBODU a ODPOVĚDNOST za svůj život namísto nevědomé závislosti.

-Jan Čepelka, autor SMSkouc.cz