Kdo za vás rozhoduje?

Home » Články » Odvaha » Kdo za vás rozhoduje?
Potom, co jsem se na YouTube podíval na film Rozkvět, napadlo mne, že řada z nás žije své životy podle pravidel, které nikdy vědomě nepřijala a přesto se jimi poslušně řídí.

Nechci se vyjadřovat k obsahu filmu, ale prozradím, že ve mne vyvolal řadu otázek, a že mne díky němu napadla i řada nových myšlenek. Některé budou náplní tohoto článku.

I díky tomuto filmu jsem si uvědomil skutečnost, že většina populace se řídí pravidly, které poslušně respektují a přitom je jako celek vůbec neznají.  Dokonce si řadu těchto pravidel, které podvědomě respektujeme vůbec vedomě neuvědomujeme, a přesto jednáme v souladu s těmito pravidly.

Může za to především výchova rodičů a převzetí jejich vzorců chování spolu s jejich přesvědčeními. Většina lidí nepřemýšlí do hloubky nad tím, co je příčinou jejich nepříjemných ani příjemných pocitů. Většina lidí se málokdy zamýšlí nad tím, co je vedlo k rozhodnutí, zachovat se tak či jinak.

Je bohužel smutným faktem, že valná většina lidí nepřemýšlí o důležitých skutečnostech a nahradila přemýšlení životem na autopilota. Většina populace tak svůj život žije na základě převzatých podvědomých programů a převzatých přesvědčení ostatních lidí.

Základem jejich vnímání reality jsou programy a přesvědčení jejich rodičů, doplněná o „pravdy“ a přesvědčení šířená skrze média jako jsou především televize, rozhlas a noviny.

 

Když přemýšlí nad svou minulostí, hledají především viníky současného stavu, namísto toho, aby odhalovali skutečné příčiny své aktuální situace.
Tento způsob nahlížení na vlastní minulost je jako sledování televizního seriálu nebo detektivky, kde jde o to odhalit, kdo za to může, kdo je vrah?

Přitom ve skutečném životě je příčina vždy stejná a řada z nás si ji stále nechce vědomě připustit a hledá ospravedlnění své situace v okolnostech a nepřízni osudu.

STOP!

Zastavte tok svých myšlenek a prozkoumejte nyní pocity, které ve vás předchozí dva odstavce vyvolaly.
Cítíte se podráždění, vadí vám něco z toho, co jste si přečetli?
 

Pokud ANO, jste podvědomě ovládáni programem oběti.

Program oběti je spolu se strachem jedním z největších překážek a brzd žití spokojeného života. Života, který si jste schopni užívat nejen ve svém volném čase a o víkendu, ale také v každé vteřině, minutě, hodinách, dnech a rocích.

JDE TO!

Je jen třeba převzít zodpovědnost za své myšlenky a přestat ze svých nálad obviňovat ostatní a ospravedlňovat si je nepřízní okolností. Ve skutečnosti byla domnělá nepřízeň okolností vaší strategickou výhodou, kterou jste však v dané chvíli vlivem vlastní nízké pozornosti přehlédli.

Získáte-li kontrolu nad svou pozorností, objevíte svět nevídaných možností. Je prokázáno, že pozornost směřována na cíl je odměňována úspěchem v podobě dosažení cíle.

 

Není to snadné a přitom je to jednoduché!

Stačí přestat rozptylovat svou pozornost myšlenkami a hodnocením životů ostatních lidí. Získáte tak více prostoru na uvědomění si svých vlastních myšlenek a tím, že začnete směřovat své myšlenky více na sebe, a začnete si pokládat stále dokola otázku JAK, budete schopni stále častěji dosáhnout svých cílů.

Nakolik vám předchozí řádky dávají smysl?

James Allen: Jak člověk smýšlí

James Allen: Jak člověk smýšlí

Mě to v hlavě celé do sebe zapadlo, když jsem dočetl  knihu Jamese Allena Jak člověk smýšlí. A proto jsem z této knihy, která svým obsahem ovlivnila skutečně mnoho úspěšných lidí, ve spolupráci s jejím českým vydavatelem panem Turijou Kempem a svým tatínkem Miloněm Čepelkou vytvořil audio knihu.

Ta je pro vás nyní připravena jako první z řady připravovaných nahrávek osobního rozvoje a můžete si ji nyní stáhnout i přímo z Cílevědomě.cz ve formátu mp3.

 

V tomto článku zbývá už jen odpovědět na úvodní otázku:

„Kdo za vás rozhoduje?“

Má odpověď na tuto otázku zní:

„Mohou to být buď vědomé myšlenky nebo nevědomé programy. A vy máte vždy možnost volby rozhodnout se, kterým dáte přednost.“

Přeji vám den plný pozornosti zaměřené do sebe a na vaše vlastní cíle.

 

Jan Čepelka
kouč a NLP praktik
www.osobnikouc.cz