Když znáte své osobní hodnoty…

Home » Články » Spokojenost » Když znáte své osobní hodnoty…

Zamýšleli jste se už někdy nad slovním základem a souvisejícímí slovy podstatného jména „hodnota“? Mne to došlo až teprve nedávno a uvědomil jsem si, že občas používám slova, u kterých si neuvědomuji jejich přesný význam.

Používám takové slovo významově jen podle toho, jak očekávám, že by dané slovo mělo být použito a jak jsem danou slovní vazbu slyšel u ostatních použít v nějaké konkrétní větě.

Jak jste na tom vy, co se vám vybaví a jaký význam má podle vás slovo „hodnota“?

Podstatná jména „hodnota“, „rozhodnutí“, sloveso „hodnotit“, přídavné jméno „hodný“ ve smyslu nikoli „dobrý“ ale „mít právo vlastnit“, „získat“ nebo „být oprávněn“ například k obdivu („hodný mého obdivu“). Díky vztahu těchto slovních druhů jsem si uvědomil, jak souvisejí životní hodnoty se spokojeným životem, a potvrdilo se mi, jak je dobrá znalost mateřštiny důležitá pro spokojený život.

A jaká je ta souvislost? O čem naše osobní hodnoty rozhodují?

Osobní hodnoty rozhodují o naší spokojenosti. Rozhodují o pocitu naplnění, rozhodují o naší sebejistotě, rozhodují o hodnotě, které jsme si ve vlastních očích, před vlastním svědomím, hodni. Máte-li ve svých osobních hodnotách pořádek, tzn. víte jaké hodnoty rozhodují o vaší spokojenosti, znáte jejich pořadí důležitosti a rozhodujete se, „hodnotíte“ svá rozhodnutí podle těchto vlastních hodnot, v takovém případě máte ze sebe dobrý pocit a zvyšuje se vaše hodnota, jak vnímáte sami sebe.

Rozhodujete-li se v rozporu s vlastními hodnotami, klesá vaše sebejistota, prožíváte pocit frustrace a nesouladu, a tomu odpovídají i emoce, které vám mozek generuje na základě rozporu vašich hodnot a vašeho chování.

Znát své životní hodnoty, je jako získat kompas, podle kterého lze snadno určit směr k vaší spokojenosti. Pomocí hodnot jste schopni filtrovat své chování, hodnoty vám usnadní rozhodování, co vám přinese pozitivní emoce a kdy poroste vaše hodnota vnímání sebe sama.

Neznáte-li své hodnoty a rozhodujete se intuitivně na základě okolností, je to podobné, jako by v okolí vašeho kompasu byl umístěn magnet. Najednou není sever severem a některá vaše rozhodnutí nevedou k pozitivním emocím. Nebo k nim vedou jen na krátký čas a při pohledu zpět jich litujete. Dočasný magnet zmizel a vaše podvědomí ví, že vaše jednání bylo v rozporu s vašimi hodnotami nebo minimálně jednou konkrétní hodnotou.

Vaše podvědomí vaše hodnoty zná, i když si jich vaše mysl není vědomá a nemá v nich jasno. Vaše emoce jsou mozkem generovány právě na základě hodnot, které máte v podvědomí uloženy.

Pro spokojený život je proto důležité sladit hodnoty, podle kterých vám podvědomí vybírá emoce. Je třeba je odhalit a vynést na světlo, aby je znala a mohla se podle nich rozhodovat i vaše vědomá mysl.

Soulad vaší mysli a podvědomí vám poskytne klid, harmonii a spokojenost. Přidáte-li ke svým hodnotám navíc cíl, tak máte pevně vybudovány základy vašeho budoucího úspěchu. Úspěchu, který se projeví v dosahování vašich cílů a v naplnění pocitu štěstí, že jste dokázali dosáhnout nebo získat to, co jste chtěli.

Jaké jsou vaše osobní hodnoty?

Jan Čepelka
kouč a NLP praktik
www.osobnikouc.cz