Naše mysl je jako okno webového prohlížeče

Home » Články » Harmonie » Naše mysl je jako okno webového prohlížeče

47Naše mysl je jako okno webového prohlížeče. Záleží jen na nás jakou stránku internetu si zobrazíme a je jen na nás, jakým informacím zprostředkovaných našimi smysly věnujeme svoji pozornost.

Ve svém životě neseme vždy zodpovědnost a následky za to komu vědomě či nevědomě předáváme kontrolu nad vlastní pozorností a čím se necháme ovlivňovat (lidé, noviny, knihy, CD, DVD, TV atd.).

Čím více nevědomé kontroly nad vlastní pozorností předáme druhým, tím jsme zranitelnější, jelikož si necháváme programovat naše podvědomí a v něm tak vznikají vzorce chování, nad kterými nám chybí vědomá kontrola.

Strach je signál podvědomí

Klíč k podvědomíStrach je signál podvědomí, že váš autopilot, podvědomé programy, žádají o převzetí kontroly vaše vědomí. Signál, že aktuální situace dle vnitřního nastavení vašeho autopilota vyžaduje, přepnout z autopilota do režimu vědomé 100% pozornosti.

Je to výstražná kontrolka vašeho autopilota, která bliká a hlasitě křičí:

„Zbystři! V minulosti jsi ve stejné nebo podobné situaci selhal! nebo Tuto situaci neznám, vyhodnoť situaci vědomě! Převezmi zpět kontrolu!“

Podvědomí funguje jako autopilot

Náš vnitřní autopilot, naše podvědomí, jedná vždy na základě zastaralých informací. Jsou to naše zkušenosti, vzpomínky na odpozorované reakce našich rodičů a vzorů, vědomě akceptované informace i nevědomá naprogramování jejichž zdrojem jsou například média.

Naše podvědomí zná jediný čas a tím je pro něj přítomnost. Naše současné představy jsou pro něj stejně reálné jako naše minulé vzpomínky. Stejně jako černá skříňka v dopravním letadle neustále ukládá přichozí informace z našich mozkových smyslových center (vizuálního, auditivního, kinestetického a analytického).

A funguje obdobně jako naprogramovaný autopilot letadla, tzn. porovnává získané údaje a na jejich základě se automatizovaně rozhoduje.

Podvědomí používá základní operace

Podvědomí používá základní operace, znám/neznám, líbí se mi to/nelíbí se to.

Porovnává v buněčné paměti uložené obrazy, zvuky a s nimi spojené pocity s informacemi, které do našeho mozku proudí skrze naše smyslové orgány a jsou zpracovány v mozkových smyslových centrech.

Základním programem našeho autopilota, podvědomí, je reagovat tak, abychom se vyhnuli bolesti. Vyhodnotí-li, že hrozí nebezpečí bolesti, vyšle varovný signál – strach – našemu vědomí a zahájí v těle fyzické a chemické procesy spojené s přípravou na bolest.

Ignorujeme-li varovný signál, reaguje v nouzovém režimu s cílem minimalizovat bolest. A tím jsou dvě základní řešení situace, založené na známém fyzikálním zákonu akce a reakce. Rozhoduje se pro útok nebo útěk.

Třetí variantou nastalé situace je ustrnutí, způsobené zamrznutím (přetížením) celého obranného systému nebo nedostatečným množstvím potřebných údajů pro výběr reakce.

Proč vám to píšu?Naštvaný muž

Je důležité si uvědomit, že pokud viníte strach a vidíte v něm příčinu řady svých neúspěchů, dělali jste to do teď z nevědomosti.

Nastal čas změnit svůj vztah ke strachu a přestat se na něj vymlouvat a zlobit! Je to stejně pošetilé jako se zlobit na kontrolku na palubní desce letadla, že začala blikat, zatímco ona vám jen signalizuje potenciální budoucí problém.

A ještě jedna glosa na závěr

Chcete-li něco ve svém životě změnit, prvním krokem k trvalému řešení je změnit k tomu svůj negativní vztah. Budete-li se snažit s libovolnou věcí ve svém životě bojovat, jednáte v režimu autopilota, podle principu akce a reakce.

Výsledkem vašeho boje tak zákonitě může být jen výhra nebo prohra.

Bohužel v případě výhry je vysoká pravděpodobnost, že vaše výhra bude pouze dočasná a existuje vysoká pravděpodobnost, že svou výhru budete nuceni opakovaně obhájit, což vás bude stát hodně sil také v budoucnosti.

Existuje jiné řešení!

Vaše vědomí, chcete-li bdělá pozornost, má spektrum režimů fungování daleko rozmanitější než naše podvědomí, které je naprogramováno využívat pouze principu akce a reakce.

A o jednom z možných dalších režimů, režimu egosynergie (režimu souladu), bude některý z mých dalších článků na Cílevědomě.cz.

- Jan Čepelka
autor systému SMSkouc.cz