Co jsou reprezentační systémy?

Home » Články » Návody a postupy » Co jsou reprezentační systémy?

To jakým způsobem náš mozek využívá reprezentační systémy rozhoduje o tom, jak v nímáme okolní svět.

Informace z vnějšího světa přenášíme do svých mozků pomocí smyslů (zraku, sluchu, hmatu, čichu a chuti). Při tomto přenosu vnějších informací pomocí smyslů dochází k filtrování vnější reality na základě v minulosti uložených informací podobných dané situaci.
TEST osobních reprezentačních systémů je možné si stáhnout ZDARMA ze stránky:

http://www.cilevedome.cz/downloads/test-osobnich-reprezentacnich-systemu-dle-nlp-pdf/

 

Níže naleznete popis charakteristik reprezentujících jednotlivé typy osob, dle toho jaký svůj smysl využívají přednostně při ukládání informací do svých mozků. Je třeba být si vědom skutečnosti, že ačkoliv je jeden ze smyslů většinou upřednostňován, každá osoba je jedinečná právě svým poměrem využívání jednotlivých mozkových center.

 

Poměr a pořadí rozhoduje o úspěchu

Platí navíc skutečnost, že pořadí a poměr využití smyslů se v čase může vyvíjet a je závislý též na kontextu a prostředí vnímání vnějšího světa v dané situaci. Je dobré si však uvědomit, že při podobných situací mozek na podvědomé úrovni automaticky volí podobné strategie zpracování informací.

Znamená to, že podobné situace mají stejné pořadí postupného zapojení jednotlivých mozkových center při zpracování vnějšího podnětu. A právě tato pořadí, tyto strategie zpracování informací naším mozkem, rozhodují, jak vnímáme danou situaci a jaké myšlenky v mozku vzniknou na základě konkrétního vnějšího podnětu.

 

V: Vizuální typ

Lidé vizuálního typu často stojí nebo sedí zpříma, hlavu mají vztyčenou a očima často směřují pohledem nahoru. Dýchají do horní části plic. Na židli často sedí v předklonu a jsou spíše organizování než chaotičtí, mají smysl pro pořádek a čistotu, dbají na svůj zevnějšek.

Pamatují si věci, když je vidí v podobě obrazu a neruší je příliš zvuk. Hůře si pamatují verbální instrukce, jelikož jejich mysl se snadno zatoulá do vlastních vnitřních obrazů. Vizuální typ člověka se zajímá o to, jak daná věc VYPADÁ. Je pro ně důležitý vzhled, jsou často hubení a šlachovití.

 

A: Auditivní typ

Lidé auditivního typu budou očima podvědomě pohybovat při přemýšlení do stran. Dýchají do středu své hrudi. Je pro ně charakteristické, že sami se sebou mluví a snadno je vyruší hluk. Někdy dokonce při své samomluvě i pohybují svými rty. Snadno dokážou zopakovat to, co slyšeli a učí se tím, že poslouchají. Mají rádi hudbu a rádi si povídají po telefonu.

Učí se tím, že si postupně, po jednotlivývh krocích, věc zapamatují. Auditivní typ člověka rád POSLOUCHÁ. jak se jim daří a reaguje na  určitý tón hlasu nebo seskupení slov. Bude je zajímat, co o sobě nebo svém produktu říkáte a co o něm říkají ostatní lidé.

 

K: Kinestetický typ

Lidé kinestetického typu budou dýchat především hluboko do dolní části plic, takže je možné pozorovat, jak se jejich břicho při nádechu zvedá a při výdechu klesá. Často se pohybují a mluví velmi POMAAALUUU. Reagují dobře na hmotné odměny a na dotyk. Přibližují se k lidem na bližší vzdálenost než vizuální typ lidí.

Učí se tím, že něco dělají nebo se někde procházejí. Váš produkt je bude zajímat, pokud z něho budou mít „dobrý pocit“.

 

Ad: Auditivně digitální typ

Tento člověk bude věnovat mnoho času svým vnitřním promluvám. Bude chtít vědět, zda mu váš produkt nebo vaše nabídka, váš názor „dává smysl“.

Auditivně digitální typ člověka se může projevovat i charakteristickými rysy ostatních reprezentačních typů, proto se někdy nazývá též typem smíšeným.

 

 

Publikováno prostřednictvím www.cilevedome.cz dle skript IWAISA tréninku NLP se svolením spolumajitelů autorských práv Richarda Flooka a Marty Noskové – www.eft-ahc.cz/cz/nlp/