Očekávání zabíjí radost

Home » Články » Motivace » Očekávání zabíjí radost

Atomový výbuch„Naše očekávání zabíjí radost z dosaženého výsledku.“

Očekávání vystaví hradbu kolem dosaženého výsledku, za kterou se schová většina pozitiv.

Když se tak stane, položte si následující otázky:

Co jsem si dnes díky srovnání očekávání a dosaženého výsledku uvědomil?

V čem mi to pomůže příště?
Co udělám příště jinak?
Co mohu pro zlepšení výsledku udělat teď hned?

Co je na současném stavu pozitivní? Na čem mohu příště stavět?

A především poděkujte sami sobě, ať už to dopadlo jakkoliv.

Byla to bez ohledu na výsledek cenná zkušenost a záleží jen na vašem vztahu k této zkušenosti, zda vás do budoucna vzpomínka na ní bude posilovat nebo oslabovat.

Balon nad bludištěmA pamatujte, že ke každé vzpomínce je možné změnit svůj vztah.

Stačí na ní začít nahlížet s větším odstupem a z jiného úhlu pohledu.

Jak na to?

Představte si, že ve stejné situaci vidíte někoho jiného než sami sebe. Co byste na situaci v takové chvíli vyzdvihli, aby měl hlavní aktér lepší náladu. Jaká slova ho povzbudí? Je-li to teď pro vás obtížné, tak s časovým odstupem to bude mnohem snazší.

Zopakujte tento postup o pár dní později a vytěžte z tzv. disociace (nadhledu a odosobnění) maximum užitku pro sebe na příště.