Plánujete si úkoly nebo si stanovujete cíle?

Home » Články » Cíle » Plánujete si úkoly nebo si stanovujete cíle?

Na první pohled by se mohlo někomu zdát, že se jedná jen o malichernou hru se slovy. A přece tato pro mnohé pouhá hra se slovy, chcece-li slovíčkaření, může přinést významnou změnu ve vašem životě.

Možná jste už četli nebo slyšeli, že o vašem úspěchu a neúspěchu rozhodují vaše myšlenky, vaše reakce v podobě myšlenek na vnější podněty a z myšlenek, že pramení vaše jednání a chování.

Pokud souhlasíte s předchozím odstavcem, pravděpodobně už pro vás bude snadné si uvědomit, že hra se slovy, může mít velký vliv na vaše výsledky.

A jak je to tedy s tím cílem a úkolem?

Zatímco cíl je v našem mozku významově spojen s něčím, co chceme, tak úkol naše podvědomí interpretuje jako něco, co musíme nebo co bychom měli udělat.

Jak vy vnímáte ten rozdíl?
CHCI vs. MUSÍM!

Slovo CHCI patří mezi kouzelná slůvka, s jejichž pomocí jste schopni programovat své podvědomí. Je to slovo, které jsme intenzivně používali jako děti při komunikaci s rodiči a řada z nás ho postupně vypustila ze svého slovníku.

Vzpomeňte si, jaké jste v dětství dělali pokroky, co všechno jste se dokázali naučit během několika let. Postupem času jste však postupně nahradili to, co chcete VY, za to, co chtějí ostatní. Zmizelo vaše chci a objevilo se místo něj musím. Z vnitřní motivace se stala motivace vnější a ve vašem diáři a na vaší lednici se objevily seznamy úkolů.
Ivo Toman ve své knize „Motivace“ píše o vnější motivaci, že je jako smrad. Má tím na mysli, že za chvíli vždy zmizí, vyvane, odezní.

Objevíte-li opět magii slova chci, jsem si jistý, že se váš život změní. Ne skokově, ale přesto rychleji, než jste si nyní ochotni připustit. Jak to vím? Sám jsem si tím prošel a i proto vzniklo toto krátké zamyšlení. CHCI, aby vám pomohlo změnit úhel pohledu, z vašich musím se staly chci a vy jste začali rozhodovat o svém životě, namísto aby vám ostatní diktovali úkoly.

Stanovujte si cíle, uvidíte, že se vám brzy začnou plnit sny, tak jako se v poslední době plní mně!