Postup odhalení osobních vzorců chování

Home » Články » Návody a postupy » Postup odhalení osobních vzorců chování

Jedna z možností jak začít odhalovat přesvědčení, které vás v životě ovlivňují a omezují, je prozkoumat to, z čeho máte podvědomě strach.

Z čeho máte v životě strach?
Co je podle vás příčinou těchto obav?

Sepište si témata svého strachu na list papíru. Každé téma na samostatný řadek a pod ním nechejte 3 volné řádky než napíšete další téma svého strachu. Pokračujte než máte na stránce alespoň 5 témat.

Pokud vás žádná vaše obava již nenapadá, představte si, že jste se právě probudili z ošklivého snu.

O čem tento sen byl?
Co vás v něm bylo nepříjemné?
Co vyvolalo vaše obavy?

Máte-li připravena svá témata strachu, zamyslete se nyní nad „pravdami“ v podobě vět, které se vám automaticky vybaví, když přemýšlíte nad tématy svých obav a strachů. Jedná se o takové věty, které vám v mozku naskočí v souvislosti s daným tématem jako potvrzující přesvědčení nebo utvrzení, že tak to prostě je.

Uvedu pro lepší představu několik příkladů:

Strach z nedostatku peněz / téma peníze/
Peníze nerostou na stromech.
Peníze si musíš vydělat těžkou prací.
Snadno nabyl, snadno pozbyl.
Peníze se snadno rozkutálí.
Strach, že vás podvedou /vztahy s otatními/
Nikomu nevěř!
Obava ze selhání nebo nedokončení úkolu /práce/
Strach z nemoci /zdravi/

Když jste takto naladili svou mysl, pravděpodobně vás nyní napadají další univerzální pravdy, zapište si je. A nyní si vezměte barevný zvýrazňovač a zvýrazněte vždy jednu větu, která nejvíce vystihuje vaši obavu.

A nyní si zamyslete nad tím, nakolik vás toto přesvědčení při plánovaní vize spokojeného života omezuje. Uvědomte si, že vás v životě ovlivňuje pouze to, v co věříte.

Další předpokladem, aby vás vědomě mohlo něco ovlivňovat je, že to znáte a dokážete rozpoznat. Vždy můžete chtít jen to, co znáte! Co víte, co je! Na tomto principu je založena reklama.

A co dál? Identifikovali jste svá omezující tvrzení. Co teď s nimi?
Jak se jich zbavit, jak je eliminovat, aby vás nadále neomezovaly?

Především vám gratuluji, jelikož tím, že jste daná přesvědčení vytáhly z podvědomí na „světlo“ udělali jste výrazný krok v před na své cestě ke spokojenějšímu životu.

Nyní je třeba si uvědomit, že většinu těchto přesvědčení jste nevědomě přijali mezi svá přesvědčení v dětství od dospělých autorit, kterými pro vás byly rodiče, prarodiče, příbuzní a vaši učitelé. Udělali jste to nevědomě a bez možnosti se rozhodnout, jestli tomu věřit chcete či nikoli.

Nyní je čas pro revizi těchto tvrzení!

Vyberte ta omezující a zamyslete se nad tím, jak se tato přesvědčení naplňují ve vašem životě. A nyní investujte čas, abyste je vědomě škrtli a nahradili jinými, které vás namísto omezování budou podporovat! Budou zvyšovat vaše přesvědčení, že je ve vaší moci žít spokojeněji.

Dovolte si tomu uvěřit a pokud ve vás stále hlodají pochyby, nezoufejte a napište na papír vaše další omezující zjištění a „pravdy“. Je čas je vědomě protřídit a nechat se ovlivňovat skutečně jen těmi, kterým to dovolíte.

Na závěr doporučuji vzít do ruky nůžky, vystřihnout omezující řádky, roztrhat je na malé kousíčky a spláchnout s přesvědčením, že k ničemu jinému už vám nejsou užitečné a poslat je tak na místo kam patří!