Používáte laserový zaměřovač?

Home » Články » Návody a postupy » Používáte laserový zaměřovač?
Představte si ve své mysli moderní pušku s laserovým zaměřovačem. V okamžiku, kdy namíříte paprsek zaměřovače na cíl, který je vzdálený o něco dále než je hlaveň pušky, umožní vám zaměřovač na vzdálenost několika set metrů označit váš cíl a je-li puška se zaměřovačem správně nastavena (sladěna), máte jistotu, že nepohne-li se cíl, bude výstřelenou kulkou cíl zasažen.

V našem životě je obdobným zaměřovačem správně nastavená mysl, sladěná s naším tělem, naší puškou.

 

Zaměříte-li svou mysl na cíl, kterého chcete dosáhnout, stává se mysl vaším laserovým zaměřovačem, který zvyšuje pravděpodobnost zásahu/dosažení cíle.

Stejně jako je na pušce zaměřovač zbytečný na krátké vzdálenosti desítek centimetrů, jsme schopni řešit ve svém životě relativně snadno denní úkoly. Nepodaří-li se úkol splnit napoprvé, zkoušíme dalšími výstřely/pokusy úkol splnit příště.

Nakonec se nám to většinou podaří a na krátké vzdálenosti, časově blízké termíny, se nám začne dařit po pár pokusech daný úkol plnit celkem snadno.

Začneme-li však mířit dál, zjišťujeme, že postupy platné pro krátký časový úsek aplikované na časově vzdálenější cíle jakoby nefungují a dosáhnout cíle se nám přes opakované pokusy nedaří.

Proč?

S počtem výstřelů se sice pravděpodobnost zásahu zvyšuje, ale často si nejsme jistí, že máme v zásobníku dostatek nábojů. V životě náboje v zásobníku představují dostatek času na další pokusy dosažení cíle. Proto nám rozum relativně brzy zavelí raději změnit svůj cíl, aniž jsme se na něj skutečně zaměřili, aniž jsme nasadili na pušku laserový zaměřovač, se kterým víme, že cíl nikdy nemineme.

Jak ovlivňuje dosažení cíle pohyb?

Jako první je třeba si uvědomit, že zatímco náš cíl stojí na místě, mění se na naší cestě k němu jen naše pozice. Je dobré si to denně připomínat. Cíl jsme si zvolili my sami a pokud s ním nepohneme my, najdeme jej vždy na stejném místě.

Co se však může měnit je naše pozice ve vztahu k cíli. Dochází k tomu jak naším přičiněním, tak vnějšími okolnostmi. O tom zda cíle skutečně dosáhneme, o tom však nerozhodují vnější okolnosti a události.

Rozhoduje o tom naše zaměření. Zaměření naší mysli je jediné na čem záleží a co je podstatné pro dosažení cíle.

Stejně tak jako není možné cílit laserovým zaměřovačem na více cílů, nejsou-li tyto cíle za sebou v zákrytu, není ani v životě účelné se vědomě snažit dosáhnout současně několika zcela různých cílů.

Snažíme-li se honit příliš mnoho zajíců současně, často naše snaha zkončí frustrací z nedotahování věcí dokonce. Důvodem je opět ztráta naší koncentrace na cíl.

Přitom se zaměřenou pozorností naší mysli na cíl brzy zjistíte, že je dosahování cílů jednoduché. Pro dosažení cíle stačí udržet dostatečně dlouho své zaměření mysli na myšlenky související s dosažením cíle.

Stačí si opakovaně připomínat, co je cílem toho, co aktuálně dělám a v jakém vztahu je daná činnost vzhledem ke stanovenému cíli.

 

Podporuje činnost dosažení cíle?
Kam mne ve vztahu k cíli posouvá?
Poutá moji pozornost na cíl nebo směrem od něj?

A jaký je tedy skutečně účinný postup stanovení cíle?

 

Představte si sami sebe jako byste cíle již dosáhli.

Prozkoumejte a uvědomte si, jak se budete v takové situaci cítit. Jaké budete prožívat pocity? Co vám bude říkat váš vnitřní hlas, když cíle skutečně dosáhnete.

Zamyslete se nad tím, komu jako prvnímu řeknete, že jste cíle dosáhli a jakými slovy mu to řeknete. Představte si s kým dosažení cíle společně oslavíte a v jakém ideálním prostředí oslava proběhne.

Namotivujte svou mysl prožitkem budoucího úspěchu a načerpejte tak energii na svou cestu za naplněním cíle. Uvědomte si, že i na své cestě k cíli můžete průběžně dobíjet vaše akumulátory koncentrace pomocí směřování mysli a prožívání úspěchu v budoucnosti „nanečisto“.

Mějte na paměti, že pro stanovení cíle není třeba znát celou cestu k jeho dosažení. Je třeba si uvědomit jen to, co mému laseru stojí při míření v cestě. Co mi skutečně brání v dosažení cíle. Často stačí pro udržení cíle na mušce pouze o krok změnit polohu, namísto kroku vpřed udělat tentokrát krok stranou.

To podstatné je udržet svou mysl zaměřenou na cíl a být si vědom v jaké pozici se vůči cíli nacházím. Nic více, nic méně. Hodinu za hodinou, den za dnem, krok za krokem směřovat svou pozornost a kráčet směrem k cíli.

Představte si nyní červený laserový paprsek zaměřovače a uvědomte si paralelu toku myšlenek soustředěných na cíl. Myšlenky koncentrované na cíl jsou vaším laserovým paprskem. Dokážete-li udržet svou koncentraci na cíl, cíle dosáhnete.

Pro úspěch v životě stačí si být vědom svého laserového zaměřovače a začít svou mysl zaměřovat na cíle. Bez podpory své mysli, bez svého laserového zaměřovače, budete střílet ve svém životě často naslepo.

Přeji Vám pevnou mušku a spoustu radosti z dosažených cílů.

 
Jan Čepelka
kouč a NLP praktik

 www.osobnikouc.cz