POZOR! Jednoduché neznamená snadné

Home » Články » Cíle » POZOR! Jednoduché neznamená snadné

Jak vnímáte rozdíl mezi slovem jednoduchý a snadný?

Jsou to pro vás naprostá synonyma nebo si uvědomujete, že ta slova mají částečně rozdílný význam?

Zatímco většině z nás význam těchto dvou konkrétních slov splývá nebo jej vědomě při jejich použití příliš nerozlišujeme, zamyslíte-li se nad opozity těchto slov, odlišný význam se jasně ukáže.
Je zajímavé, jak opak slova nebo slov nám často dokáže otevřít oči a pomůže nám tak odkrýt z druhé strany to, co si na naší straně přímo neuvědomujeme.

Mimochodem, i proto je při koučování pro mnoho klientů jednodušší napřed zformulovat to, co nechtějí a s pomocí kouče pak tzv. „přerámcovat“ (přeformulovat) negativní formulaci do pozitivního cíle.

A jak je to tedy s těmi opaky slov jednoduchý a snadný?

Zatímco slovo jednoduchý je opozitem slova složitý. Znamená to, že vypovídá především o složitosti dané věci nebo postupu. Například z kolika částí je daná věc složena nebo z kolika kroků se skládá daný postup.

Tak opakem slova snadný, je slovo obtížný. A slovo obtížný asociuje ve mne již více slovo komplikace, obtíže, těžkosti. Pro mne tak znamená především hodnocení náročnosti.

Například ačkoliv postup může být jednoduchý není snadné ho dokončit. Myšlenka může být jednoduchá a při tom není snadné ji použít. Principy osobního rozvoji jsou jednoduché a přesto není pro všechny snadné se jimi z počátku řídit.

Nakolik s uvedenými opozity souhlasíte a nakolik vám to dává smysl?
Co vás v této souvislosti napadá dalšího?
Jak moc vnímáte předchozí řádky jen jako slovíčkaření?

Zkuste si nyní v duchu na předchozí tři otázky odpovědět, než budete ve čtení pokračovat.

Možná si uvědomujete, že slova jsou v našem mozku uložena jako obrazy a děje.
Možná jste si už vědomi toho, že vědomý i nevědomý význam slov je následně schopen ovlivňovat další vazby, které se v našem mozku vytvářejí.
Možná je vám jasné, že slova jsou budoucí věci, a že to vše ovlivňuje, jak bude váš mozek interpretovat vašimi smysly filtrovanou realitu vašeho života.

A možná si říkáte, proč jsem vůbec ztrácel čas sepsáním článku na pro vás banální otázku a třeba jste na tento řádek vůbec nedočetli…

Ale tím, že čtete tento následující řádek, potvrzujete, že zvažujete, jestli je to, co čtete důležité.
Anebo jste minimálně zvědaví, jestli se něco důležitého dozvíte teprve dále.
A možná jen na každém dalším řádku očekáváte pointu tohoto článku.

Tady je pointa!

To jakými přídavnými jmény a přívlastky budete vyjadřovat definici svých cílů, podle toho jaká slova zvolíte, když si cíl stanovujete, bude ovlivňovat to, jak bude vaše podvědomí vnímat dosažitelnost cíle.

Zatímco u jednoduchého cíle je vaše víra v jeho naplnění velmi vysoká, cíl který považujete za snadný se může při svém naplňování ukázat jako obtížnější než jste čekali.

Stanovujte si proto jednoduché kroky k naplnění svých cílů namísto kroků snadných. Snadný krok nebo cíl pro vás nebude dostatečnou motivací proto naplnění cíle něco udělat. Je to dáno i tím, že použitím slova snadný již podvědomě vyjadřujete své subjektivní hodnocení. Zatímco použitím přídavného jména jednoduchý podvědomě vyjadřujete obecně uznávanou skutečnost.

Cíl má být motivující a přesto dosažitelný. Bude-li váš cíl podporovaný vírou v jeho možné naplnění, bude pro vás jednodušší vytrvat a svého cíle dosáhnout.

Na závěr přidám jeden koučovací tip a jedno doporučení!

DOPORUČENÍ: Používejte slova více vědomě než automaticky, zamýšlejte se nad jejich skutečným významem a při stanovování cílů je používejte uvážlivě. Pomůže vám to v tom, být si mnohem více vědomí své přítomnosti a toho, co skutečně chcete.

TIP: Vždy když si stanovíte svůj cíl, položte si otázku: Nakolik věřím v dosažení tohoto cíle?

Na stupnici 1 až 10, kde 10 znamená, že jsem si na 100% jistý dosažením cíle, si změřte vaše přesvědčení o dosažitelnosti daného cíle. Vaši víru v dosažení úspěchu, naplnění stanoveného cíle.

Při jakékoliv hodnotě nižší než 7,5 včetně, přeformulujte svůj cíl tak, aby vás vaše podvědomé přesvědčení neodrazovalo ale naopak podporovalo vašim vnitřním ujištěním.

 

This is box title
Ujištěním: „Dokážu to! Mám na to dokázat, TO, co chci!