Jak vědomá volba slov ovlivňuje naši vnitřní motivaci

Home » Články » Harmonie » Jak vědomá volba slov ovlivňuje naši vnitřní motivaci

No LimitsTo, jestli jsme líní nebo aktivní je ovlivněno tím, jaká slova volíme při našem vnitřním dialogu. Změňte slova, která používáte a změní se forma motivace, která vás buď žene vpřed nebo naopak brzdí.

Náš vnitřní dialog ovlivňuje přímo náš život, více než si uvědomujeme. Změňte slova, kterými sami se sebou komunikujete a ovlivníte tím svůj vnitřní hlas, který přímo ovlivňuje naši vnitřní motivaci k akci.

Veškerá motivace, která přichází a ovlivňuje naše rozhodování z vnějšku, tj. taková, kdy vás k akci pomáhá motivovat někdo jiný, je vždy jen dočasná.

Chcete-li dosáhnout trvale změny, změnit základní vzorce svého chování, je třeba objevit princip fungování vaší vnitřní motivace. Ta rozhoduje o vaší lenosti nebo proaktivitě.

Vnější motivace úzce souvisí také s tím, že se ve většině případů jedná ve svém důsledku o motivaci strachem, kdy se chceme motivátorovi vyrovnat. Krátkodobé je motivátor schopný nás „přinutit“ jít do akce, dlouhodobě však tato  forma motivace bez vytrvalého vlivu motivátora selhává.

Jak z tohoto bludného kruhu ven? Jak začít dosahovat výsledků i bez vnější motivace?

Jedna z cest spočívá v odhalení vaší vnitřní motivace. Odhalení vašich osobních hodnot a vědomém přepnutí vnitřní motivace na motivaci radostí namísto motivace strachem.

Dokud se necháte motivovat strachem, zaměřujete svoji pozornost na překážky namísto toho, čeho chcete dosáhnout. Případně zaměřujete svoji pozornost na srovnávání sebe s ostatními namísto zaměření pozornosti především na sebe a na své přednosti, silné stránky a talenty.

Communication SolutionsO vaší budoucnosti a schopnosti dosáhnout výsledků spolurozhoduje existence jasné představy vaší ideální budoucnosti. Vize vaší budoucnosti je to, co směřuje vaší pozornost na budoucnost a nabíjí energii váš vnitřní akumulátor motivace.

Bez jasné představy cíle se akumulátor vaší vnitřní motivace brzy vybije.

A jak začít pracovat se svojí vnitřní motivací pomocí vědomé volby slov?

Nahraďte ve svojí vnitřní mluvě slovo „musím“ za slovo „chci“. Když postupně eliminujete slovo „musím“ zcela ze svého slovníku, přepnete postupně svoji motivace z vnější motivace strachem, že ostatní jsou lepší než vy, na
vnitřní motivaci, že jste schopni dosáhnout zvoleného cíle.

A to za to stojí!

Krok číslo 1 na této cestě je, začít si uvědomovat, když použijete při řeči, vnitřním dialogu nebo psaní slovo „musím“. Druhý krok je začít pozorovat, jak často slovo používají ostatní. Tím si nastavíte ve své vědomé mysli na toto slovo vnitřní alarm, červenou kontrolku, která se rozsvítí a připomene vám vždy, když slovo uslyšíte, že se jedná o formu vnější motivace strachem.

Třetím krokem je začít slovo „musím“ nahrazovat slovem „chci“. Znamená to, přeformulovat slovní spojení se slovem „musím“ a vytvořit větu za použití slova „chci“.

Uveďme si příklad:
-> „Musím dnes posekat trávník, protože vím, že zítra má podle předpovědi pršet.“
-> „Chci dnes posekat trávník a těším se na ten pohled až se na krátkých stéblech trávy budou zítra ráno třpytit kapky deště.“

Cítíte ten rozdíl? V jednom případě fomulace vnitřního dialogu založeného na motivaci strachem a v druhém případě na vnitřní motivaci radostí.

Click! Hands of a man on keyboardMyslíte, že je to jen pouhá hra se slovy?

Máte pravdu, je to hra se slovy. Hra, která dokáže změnit váš život ze stagnace na přirozený růst. Od lenosti a dokopávání se k akci, na radost z dosaženého výsledků.

Z vlastní zkušenosti vím, že to skutečně funguje a stojí za tu trochu námahy. Chcete přece žít spokojený život!

Chcete žít spokojený život nebo musíte žít spokojený život? Tak vidíte, na této větě rozdíl chápeme snadno!

A co můžete udělat teď hned vy?

Rozhodnout se, že začnete prvním krokem a začnete pozorovat na sobě a ostatních, jak často si uvědomíte použití slova „musím“.

I když o tom možná zatím pochybujete, tak tahle „hra“ má skutečně potenciál změnit váš život!

Zkuste to a podělte se po týdnu s ostatními o svoji zkušenost v komentářích pod tímto článkem.

A na závěr jedno moudré rčení našich předků spojené se slovem „chci“:
„Chtěl bych neznamená nic, chci dokáže zázraky!“

Jan Čepelka
SMSkouc.cz