Žijeme v zajetí vlastních smyslů

Home » Články » Harmonie » Žijeme v zajetí vlastních smyslů

Law and JusticeMaterialismus nám vnucuje hmotu jako modlu, idealismus nám vnucuje jako modlu myšlenku. Zvítězí-li jeden nebo druhý je výsledkem obou vítězství nerovnováha.

Vyrovnanost spočívá v pochopení procesu vytváření. Stejně tak jako jsme víc než naše tělo a každý z nás si je toho při vlastním vnitřním dialogu vědom, tak vnější svět je víc než jen to co vidíme, slyšíme, nahmatáme, ochutnáme.

V řadě případů jsme to pomocí přístrojů schopni i změřit nebo dokonce využít, příkladem mohou být radiové vlny rozhlasu nebo třeba mobilní telefony a wifi zařízení.

Je zajímavé, že ačkoli si to v materiálním světě připouštíme a jsme si svých omezení smyslů relativně vědomi, tak naopak nedoceňujeme neomezenost našeho vnitřního světa.

Ten je totiž skutečný stejně jako ten svět vnější, jsme si ho vědomi a přesto ho řada lidí ignoruje. A on přitom existuje paralelně s tím vnějším a obsahuje více podnětů a informací než jen těch, které přišly do našeho mozku prostřednictvím našich vnějších smyslů.

Image of businesswoman in blindfold walking among group of peoplMy všichni víme, že je pro nás to co si myslíme stejně skutečné a může být přínosné i omezující jako „fakta“ přicházející skrze naše vnější smysly.

Na vlastní kůži jsme schopni zažít, že to co se děje uvnitř nás samých je pro nás samotné stejně skutečné jako vnější svět jehož obraz je zprostředkovaný dovnitř nás právě našimi smysly.

Přesto tomuto vnitřnímu světu většina z nás přikládá nižší důležitost a omezuje tento svůj vnitřní svět na přemýšlení o reakci na podněty vnějšího světa.

Pro procitnutí z tohoto omezujícího pohledu na život uvnitř a kolem nás je třeba osvobodit své JÁ a uvědomit si, že realita je víc než jen vnější svět zprostředkovaný našimi smysly.

Náš vnitřní svět reprezentuje to co si myslíme a co cítíme uvnitř sebe a děje se uvnitř nás samých. A je důležité si uvědomit, že je to svět, který je schopen být více než jen naší reakcí na podněty vnějšího materiálního světa.

Naše životní realita je souhrn vnějšího a vnitřního světa a vztahu mezi oběma těmito světy.

Když si uvědomíme, že jsme schopni být více než jen reakce na podněty našich vnějších smyslů, získáme vnitřní svobodu! Odpovědnost jedince začíná převzetím odpovědnosti za vlastní vnitřní svět. Svět, který narozdíl od toho vnějšího materiálního je neomezený.

Chain breakingPřevzetím odpovědnosti za svůj vnitřní svět se vydáte na cestu do jiné paralelní reality. Reality tvůrce vlastního života. Převzetím odpovědnosti za své reakce na vnější podněty získáte svobodu rozhodovat se vědomě.

Vypnete tím zpočátku dočasně svého vnitřního autopilota, na základě jehož programů přežívá nespokojená většina lidstva a převezmete zodpovědnost za vlastní ego, své emoce a svůj život.

Pochopíte, že většina ostatních je obětí svých programů vlastních autopilotů a to vám poskytne nadhled a vyrovnanost. Většina soupeření a bojů mezi egy jedinců totiž neprobíhá vědomě.

Boj je jeden z programů našeho autopilota založený na fyzikálním zákonu akce a reakce vnějšího světa. Je důležité si uvědomit, že zatímco ve vnějším materiálním světě platí zákon akce a reakce na 100%, ve vnitřním světě našich myšlenek platí naše vlastní pravidla.

Je tedy skutečně jen na nás, jestli do svých vnitřních pravidel tento zákon zahrneme i se všemi jeho důsledky, kterým je zákonité vychýlení se z rovnováhy nebo o své reakci vědomě rozhodneme a rozhodneme se například nereagovat.

Myslíte, že je to příliš složité a obtížné? Pro někoho může být a pro někoho až tolik ne. Má cesta sebeuvědomění začala jednoduše, přečetl jsem si knihu Jak člověk smýšlí od Jamese Allena. Další souvislosti jsem rozpoznal po absolvování výcviku neuro lingvistického programování. Postupně tak do sebe zapadaly i další informace a jako puzzle začaly utvářet v mé mysli ucelený systém.

A abych dalším lidem pomohl zkrátit tento proces sebeuvědomění, rozhodl jsem se tyto principy sebeuvědomění a vědomého života shrnout do jednoho celku. Nazval jsem ho jedním slovem egosynergie.

egosynergyEgosynergie popisuje jak sladit vlastní ego jedince s jeho vlastním vnitřním světem a dosáhnout vědomě vnitřního i vnějšího souladu s egy ostatních lidí. Cílem je dosažení vnitřní rovnováhy a spokojenosti.

Prvním krokem na této cestě je převzetí zodpovědnosti za svůj vnitřní svět, druhým krokem je pochopení vlivu strachu na náš život. A o třetím kroku vlivu našich smyslů na nastavení programů našeho autopilota, o tom bude některý z dalších článků na Cilevedome.cz.

Přeji vám dostatek odvahy pro převzetí odpovědnosti za vlastní emoce. Jestli chcete začít hned teď, přečtěte si dva články, které s egosynergií úzce souvisí. Jeden se jmenuje EGO a druhý je o ovládnutí svých emocí, jmenuje se Jak začít ovládat své pocity a nálady.

Jan Čepelka
osobnikouc.cz