Životní moudrost stoletého optimisty

Home » Články » Úspěch » Životní moudrost stoletého optimisty

Chicagský magnát W. Clement Stone byl vskutku veliký člověk. Vybudoval byznysové impérium na životních pojistkách, jehož hodnota přesáhla dokonce jednu miliardu dolarů.

Za bod zlomu, který vedl k jeho největším úspěchům, označil knihu Myšlením k bohatství odNapoleonHilla. Právě s Hillem se později blízce spřátelil, pomohl mu obnovit kariéru, společně s ním napsal dílo Pozitivním myšlením k úspěchu a několik desítek let financoval jeho nadaci The Napoleon Hill Foundation, která se zasloužila o veliké rozšíření osobního rozvoje.

Založil také dodnes vycházející magazín o úspěchu Success. Celý život také věnoval obrovské částky na charitu, protože věřil, že dávání jde ruku v ruce s úspěchem. Dožil se rovných sta let a po své smrti v roce 2002 odkázal téměř 300 milionů dolarů na dobročinné účely.

Jeho posláním bylo šířit optimismus a pomáhat lidem k dosažení jejich snů, stal se tak vynikajícím motivačním řečníkem. Každý den začínal zvoláním: „Cítím se šťastně! Cítím se zdravě! Cítím se báječně!“ To stejné radil i svým zaměstnancům, žákům či posluchačům. Mezi ty patřili i Jack Canfield nebo Og Mandino.

Vzhledem k tomu, že byl tak významnou osobností, zanechal po sobě řadu výborných a hlubokých myšlenek. Většinu z nich jsem nikde nenalezl v českém znění, proto jsem se je rozhodl zkompilovat a přeložit. Byla by škoda se o ně nepodělit dál – jak říkám, byl to veliký člověk.

„Pravda bude vždy pravdou. Bez ohledu na nepochopení, nedůvěru nebo ignoranci.“

 

„Miřte k měsíci. Pokud minete, stejně přistanete mezi hvězdami.“

 

„Velké dveře se pohybují na malých pantech.“

 

„Váš nejvzácnější majetek a vaše největší síla, obojí je neviditelné a nehmotné. Nikdo vám je nemůže sebrat.“

 

„Události mají tendenci opakovat se v cyklech.“

 

„Buďte opatrní, jaké okolí si vybíráte, protože vás zformuje. Buďte opatrní, jaké si vybíráte přátele, protože se jimi stanete.“

 

„Jste produktem svého okolí. Takže si zvolte okolí, které vás nejlépe rozvine směrem k vašemu cíli. Zamyslete se nad svým životem v rámci okolí. Pomáhá vám se posouvat kam chcete, nebo vás naopak brzdí?“

 

„Říkejte laskavá slova (s laskavými úmysly), díky tomu budete laskaví a budete dostávat laskavá slova. Věnujte úsměvy komukoliv potkáte (usmívejte se i očima), díky tomu budete usměvaví a dostane se vám úsměvů. Dodávejte odvahu (motivujte k akci), díky tomu budete odvážní a dostane se vám odvahy a povzbuzení. Šiřte dobré myšlenky (přírodní budovatele charakteru), díky tomu budete dobří a svět pro vás bude mít dobré myšlenky. Dávejte naději (kouzelnou ingredienci úspěchu), díky tomu budete mít naději a dostane se vám naděje. Věnujte čas důležité záležitosti (s nadšením), díky tomu budete úctyhodní a dostane se vám bohaté odměny.“

 

„Mějte odvahu říct ne. Mějte odvahu čelit pravdě. Udělejte správnou věc, protože je to tak správné. To jsou klíče k čestnému životu.“

 

„Vždy děláte to, co chcete dělat. To platí úplně o všem. Můžete namítnout, že jste něco udělat museli, nebo že vás někdo donutil, ale ve skutečnosti všechno děláte z vlastní vůle. Jenom vy sami máte tu moc volby.“

 

„Ještě důležitější než víra, je akce. Svět je plný snílků, ale nedostatek těch, co půjdou dopředu a začnou dělat konkrétní kroky ke splnění svých vizí.“

 

„Přemýšlení strach neporazí, ale činy ano.“

 

„Neúspěch znamená pro spoustu lidí spoustu věcí. Pokud si vyvinete pozitivní mentalitu, neúspěch bude představovat poučnou zkušenost, příčku na žebříku a stabilizování myšlenek do správného pořadí předtím, než to zkusíte znovu.“

 

„Mezi lidmi je jen malý rozdíl, ale ten malý rozdíl dělá obrovský rozdíl. Malý rozdíl je postoj. Velký rozdíl dělá to, zda je pozitivní či negativní.“

 

„Nezáleží na tom, jak pečlivě si své cíle naplánujete, pokud je nebudete dosahovat s elánem.“

 

„Nezáleží na tom, kdo jsi, nebo kým si byl. Můžeš být, kým chceš.“

 

„Své podvědomí ovlivňujeme verbálně. Autosugesce z vás udělá vládce sebe sama.“

 

„Obchody nejsou podmíněny přístupem zákazníka, ale prodávajícího.“

 

„Pokud jsme sami na sebe nároční, zatímco k ostatním jsme štědří a milosrdní, přitáhneme tím velké a bohaté porce úspěchu.“

 

„Úspěch je dosahován a vlastněn těmi, kdo to zkouší pořád znova a nepřestanou s tím.“

 

„Řekněte všem, co chcete dělat a někdo vám s tím bude chtít pomoct.“

 

„Pokud máte problém, gratuluji! Pokud máte veliký problém, dvojnásobná gratulace!“

 

„Každá nepřízeň osudu obsahuje zrnko následného ekvivalentu nebo dokonce většího užitku.“

 

„Pokud se denně budete vzdělávat, přemýšlet a plánovat, tak vytvoříte sílu, kterou můžete použít ke změně svého osudu.“

 

„Jasnost záměru je startovní bod jakéhokoliv úsilí.“

“Nespokojenost je hnací motor člověka.”

 

Článek vznikl ve spolupráci s blogem www.davidzonyga.com. Jeho originální verzi naleznete ZDE.